Új piacokat keresünk agrártermékeinknek /Megjelent az Európai Bizottság promóciós felhívása

Fotó: megyehirek.hu

Az Európai Bizottság 2020-ban 200,9 millió eurót szán az EU agrár-élelmiszeripari termékei promóciós tevékenységeinek finanszírozására itthon és külföldön, szemben a 2019. évi 191 millió euróval.

Az uniós mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós kampányok célja új piaci lehetőségek megnyitása az EU mezőgazdasági termelői és a tágabb élelmiszeripar számára, valamint a meglévő vállalkozásuk felépítésének elősegítése. A 2020-as munkaprogram azokra a kampányokra összpontosít, amelyek a legmagasabb növekedési potenciállal rendelkező nem EU-országok, például Kanada, Kína, Japán, Korea, Mexikó és az Egyesült Államok felé irányulnak.

Évente két pályázati felhívást hirdetnek ki a SIMPLE és a MULTI programokra. A kedvezményezettek akár 80%-ig is uniós támogatást kaphatnak a belső piacon vagy harmadik országokban folytatott promóciós kampányaikhoz. A belső piacon és a harmadik országokban az 1144/2014/EU rendelettel összhangban végrehajtott mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztatási és promóciós intézkedésekről szóló pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 15. A Simple program végrehajtásáért itthon a Kincstár a felelős.

Kedvezményezettek:
• szakmai szervezetek,
• termelői szervezetek,
• termelői csoportok az Art. A 3. sz. 1151/2012 a minőségbiztosítási rendszerekről,
• a mezőgazdasági termékek reklámozásáért felelős közérdekű küldetésbe bevont szervezetek (például: Agence Bio, mezőgazdasági kamarák).

A promóciós program a következő termékekre terjedhet ki:
• Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt termékek, a dohány kivételével.
• A következő feldolgozott termékek: sör, csokoládé és abból készült termékek, kenyér, cukrászsütemény, sütemények, kekszek és egyéb pékáruk, növényi kivonatokból készült italok, tészta, só, természetes ínyek és gyanták, mustárpaszta, csemegekukorica, pamut.
• A szeszes italok oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel.
• Az eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor, valamint a szőlőfajta megjelölésével ellátott bor; egyszerű programok esetén a bort hozzá kell kapcsolni egy vagy több másik termékhez.
• A halászati termékek, ha egy vagy több termékhez kapcsolódnak.

A promóciós program a következő rendszerekre terjedhet ki:
• Az EU minőségi rendszerei, nevezetesen OEM (oltalom alatt álló eredetmegjelölés), OFJ (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) és TSG (garantált hagyományos termék).
• Az EU logója az ökológiai termelési módszerről.
• Az EU RUP logója a legkülső régiók számára.
• Nemzeti minőségbiztosítási rendszerek, feltéve, hogy a látványtervek tiszteletben tartják a származási szabályokat.

További információk:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.012.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2020:012:TOC

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals

Forrás: NAK, agroinform.hu