Turi-Kovács Béla bizottsági felszólalása

Benyújtásra került az Országgyűlésnek az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosítását tartalmazó javaslat. ( Ezt a közeli napokban részletesen is ismertetni fogjuk.)

A törvényjavaslattal kapcsolatosan a Fenntartható Fejlődés Bizottság meghallgatást tartott, ennek keretében Dr. Turi-Kovács Béla bizottsági alelnök a javaslat egyik részterületével kapcsolatosan fejtette ki véleményét.

Megítélése szerint, mind a közterület-felügyelő, mind a mezőőr meghatározott rendészeti feladatot lát el, de a két munkaterület különböző felkészültséget igényel.

A mezőőrök – bár a falugazdászokat általánosságban nem tudják pótolni – hasznos ha szakmai ismeretekkel is rendelkeznek.

Feladataik ellátásához, a rendészeti ismereteken túl egészségügyi és fizikai alkalmasságra is szükség van, de emellett  legalább alapfokú mezőgazdasági ismeretekkel is rendelkezniük kell.

A mezőőr ismereteinek fontos része a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatos alapismereteken kívül, az hogy megfelelő jártassággal rendelkezzenek a munkavédelem és tűzvédelem területén is.

A bizottság tagjai és a tárca képviselője figyelemmel hallgatták Dr. Turi-Kovács Béla véleményét, és reményt látunk arra, hogy az önkormányzatokat is meghallgatva kerüljön majd sor a részletes szabályozásra.

Kékesi Márton, KPE szakértő