Továbbra is veszélyt jelent a madárinfluenza

A kép forrása: napiaszonline.hu

Az állattartóknak kiemelt figyelmet kell fordítani a telepek járványvédelmi zártságának fontosságára. Európa több tagállamában, szórványosan továbbra is előfordul a magas fertőző-képességű madárinfluenza megbetegedés házi és vadon élő madaraknál.

A legújabb eseteket Bulgáriából jelentették, amelynek különös jelentősége, hogy hazánk ebbe az irányba élénkkereskedelmet folytat – olvasható a Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményében. Magyarország – a 2016-2017-es nagy ívű járvány után – 2017. augusztus 24-én nyerte vissza a madárinfluenza betegségtől mentes besorolását. A vírus azonban továbbra is veszélyt jelent a baromfiállományokra. A járvány terjesztésében jelentős szerepe van a vadmadaraknak. Szórványosan több európai országban is előfordultak megbetegedések az elmúlt években. Legutóbb Bulgáriából jelentettek eseteket. Az egyik bulgáriai járványkitörés kapcsán a magyar eredet lehetősége is felvetődött, amit azonban az elvégzett vizsgálatok egyértelműen kizártak. A nemzetközi tapasztalatok és ez utóbbi, konkréteset is igazolja a megelőzés fontosságát. Éppen ezért a Nébih ismételten felhívja az állattartók figyelmét a telepek járványvédelmi zártságának fontosságára. A telepek járványvédelmi minimumfeltételeit a – jelenleg is érvényes – 3/2017-es országos fő-állatorvosi határozat tartalmazza. Az itt szereplő előírások betartása kulcsfontosságú a szabadtartású víziszárnyas-telepek járványügyi biztonságának emeléséhez. Az utasítás előírja: egy telepre kizárólag akkora állományt lehet telepíteni, amelynél biztosítható, hogy szükség esetén minden állat bezárható legyen. A betelepítés várható időpontjáról az állategészségügyi hatóságot előzetesen írásban tájékoztatni kell. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani. További előírás, hogy az etetést és itatást csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen végezzék, a baromfiállomány vadmadarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezését pedig minden lehetséges módon meg kell akadályozni. A felelős állattartói magatartás, az országos fő-állatorvosi határozatban szereplő előírások betartása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az ország megőrizhesse mentességét, és megelőzhető legyen egy, a két évvel ezelőttihez hasonló madárinfluenza járvány kitörése. (Forrás: agrotrend.hu)

Dr. Németh Antal korábbi országos fő-állatorvos, polgári kisgazda állategészségügyi szakértő ismét kifejtette: fokozott járványveszély esetén a kárelhárítás munkájába be kell vonni a magánállatorvosi praxisokat is. Ennek az anyagi és szervezeti feltételeit biztosítani kell. Azzal érdemes számolni, hogy a magánállatorvisi praxisok indokolt igénybevételének még mindig nagyságrendekkel kisebb a költsége, mint egy újabb madárinfluenza, vagy afrikai sertéspestis elszabadulása esetén a keletkező károkból fakadó pénzügyi veszteség. (KPE)