További kisgazda vélemények a mezőgazdaság jövőjéről

Fotó fotolia.hu

Tisztelt Elnök úr!

A Hajdu-Bihari kisgazdák elviekben egyetértenek a különböző fórumokon már elhangzott, a gazdálkodásunkat érintő jogszabályi változásokkal, igaz meglehetősen kevés információ áll még rendelkezésünkre.

Mindenesetre értjük szükségességét és időszerűségét, de úgy gondoljuk, ezen változásoknak élvezni kell az érintettek többségének a támogatását.

Nevezetesen, az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése, az öröklési szabályok módosítása, az őstermelői gazdálkodási forma és az adózás módosítása.

Fontos, gazdálkodásunkat, mindennapi munkánkat érintő változások ezek. Tudjuk azt is, hogy mint minden jogszabályi változtatás ezen változtatások sem lehetségesek érdeksérelem nélkül, de törekedni kell arra, hogy ez minél kisebb legyen.

A véleményekből egyértelműen kitűnt az a határozott álláspont, hogy a változtatásokat úgy kell végrehajtani, hogy haszonélvezői ne a nagybirtokok legyenek, hanem a kis és közepes birtokok gazdasági erejét növeljék.

A jelenleg elérhető, általunk ismert információk még nem elégségesek ahhoz, hogy ettől részletesebb, konkrétabb véleményt fogalmazzunk meg.

 

Tisztelettel:

Losonczi János  KPE H-B Megyei elnöke