Várjuk az őstermelők számára is a szükséges segítséget / A családi mezőgazdasági társaság tagjaira vonatkozó speciális mentességi szabály alkalmazása a személyi jövedelemadó rendszerében

Fotó: Magyar Mezőgazdaság

Speciális adómentes szabály vonatkozik a társas vállalkozás által a tagjának juttatott bevételre, amely a családi mezőgazdasági társaságoknál is alkalmazható.

Adómentes a társas vállalkozás tagja által megszerzett összeg, amelyet a termőföld használatának mező-, erdőgazdasági hasznosítás céljából történő átengedésére tekintettel kap azzal a feltétellel, hogy a társas vállalkozás által a tagjainak juttatott adómentes összegek több tagnak történő juttatás esetén sem haladhatják meg az adóévben összesítve az 50 millió forintot. [A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléletének 4.37. pontjának a) alpontja].

A társas vállalkozás tagjaira vonatkozó speciális adómentességi rendelkezés mellett, a termőföld haszonbérbe adására vonatkozóan az Szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pontja egy általános adómentességi jogcímet is tartalmaz, amely kimondja, hogy adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

Tekintettel arra, hogy a fenti rendelkezés a már meglévő adómentességi alakzatok mellett párhuzamosan futó szabályként került bevezetésre, így az az Szja tv. egyéb adómentességi szabályaitól függetlenül, azokkal párhuzamosan alkalmazható.

Azon esetekben tehát, amelyekben mindkét adómentességi jogcím alkalmazása felmerülhet, ott az általános mentességi szabályt (Szja tv. 1. számú melléklet 9.4. pont) szükséges alkalmazni a társas vállalkozások tagjaira vonatkozó speciális mentességi szabály (Szja tv. 1. számú melléklet 4.37 pont) helyett.

Vagyis az általános szabályok szerint adómentes bevételt a speciális rendelkezés szerinti 50 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni. A fentiek alapján abban az esetben, ha a családi mezőgazdasági társaság tagja 5 évet meghaladó haszonbérleti szerződés alapján adja bérbe a termőföldjét a vállalkozásnak, akkor az az általános szabály szerint adómentes és a 2021. január 1-jétől hatályos, társas vállalkozások tagjaira vonatkozó mentességi szabályt nem kell alkalmazni, vagyis a mentesített bevétel nem számít bele az Szja tv. 1. számú melléklet 4.37. pontja szerinti 50 millió forintos összeghatárba.

Forrás: NAK/ Dr. Buzás Tivadar