Tóth József értesítése alapján: Nem utalta a NAV az szja-visszatérítést? Ez állhat a háttérben

Fotó MH

Február első felében lezajlott a rendkívüli szja-visszatérítések kiutalásának nagy része, sokaknak mégis azzal kellett szembesülniük, hogy nem érkezett meg a várva várt összeg. Az alábbiakban a lehetséges okok keresésén túlmenően megpróbáltuk beazonosítani azokat a csoportokat, akik korábban alappal vagy alap nélkül bíztak a kifizetésben, utóbb mégis csalatkozniuk kellett.

A háttérben a jogosultság hiánya, illetve vagy a magánszemély, ritkább esetben az adóhatóság oldalán felmerülő adminisztratív mulasztás, tévedés állhat.

Az egyéni vállalkozók őstermelők, nem belföldi kifizetőtől jövedelmet szerző magánszemélyek teljesen más eset, ugyanis ők eleve csak a bevallásukban kérhetik vissza az szja-visszatérítést. Náluk tehát a tévedés abban lehet, hogy az „automatikus” kiutalást várták. 

Aki nem volt jogosult az SZJA-visszatérítésre

A jogosultság hiánya miatt okkal kellett csalatkoznia:

  • például annak a várandós nőnek, aki azt hitte, hogy jogosult szja visszatérítésre, holott a várandósság 91. napja csak 2022. január 1. után következett be
  • ha valaki több, mint 90 napja várandós nő élettársaként azt hitte, hogy jogosult az szja-visszatérítésre,
  • annak az elvált szülőnek, aki 2021 előtt vált el a házastársától, és a válás után nem vált családi kedvezményre jogosulttá,
  • a felváltva gondozott gyermek szülőjének, aki nem jogosult a családi pótlékra és nem történt meg a váltott gondozás bejelentése a családtámogatási szervnél,
  • a szülővel együtt élő, be nem jegyzett vagy egy éven belül bejegyzett nem szülő élettársnak, vagy olyan bejegyzett/közokirattal igazolt élettársnak, aki nem azonos lakcímen lakik, mint a szülő és a gyermek,
  • illetve annak, aki a jövedelemigazolás adatai alapján látta, hogy szja-kötelezettsége van, azonban nem számolt az adóelőlegből igénybe

A fenti példákban felsorolt szülőknek vagy ezek élettársának ugyanis a rendkívüli adó-visszatérítés szabályai alapján nem is jár a kedvezmény.

Aki eleve nem volt jogosult visszatérítésre, a családi kedvezményre való jogosultság hiányában, annak alapesetben nem lehet visszamenőlegesen megteremteni a jogosultságot.

Ez alól egyfelől a váltott gondozásban lévő gyermek szülei képeztek kivételt. Ennél érintetti körnél a bejelentés február 28-ig volt elvileg még pótolható.

Aki amiatt nem kapott visszatérítést, mert az év közben igénybe vett családi kedvezmény folytán nem maradt adója, annak a bevallásban van még lehetősége a családi kedvezmény megosztására a közös háztartásban élő családi kedvezményre nem jogosult házastárssal/élettárssal, másrészt a családi kedvezmény közös érvényesítésére egy másik családi kedvezményre jogosulttal, ezáltal utólagosan ebben az esetben is megteremthető az szja-visszatérítés feltétele.

Adminisztrációs hibák is becsúszhattak

Másik esetkörbe tartoznak az adminisztratív tévedések, félreértések miatt csalatkozók. Ilyen például az:

  • akinek a visszatérítés teljesítéséhez szükséges adatairól a NAV ugyan tudomással bírt, de a jogosult a visszatérítés kiutalásáig benyújtotta az SZJA-bevallását,
  • akik 2021. december 31-ig nem adták be a VISSZADO nyomtatványt, így a NAV nem rendelkezett a kifizetés teljesítéséhez szükséges banki vagy postai adataikkal,
  • akinek adminisztratív tévedésből nem a saját, hanem pl. hozzátartozója részére történt az utalás a hatóság által.

Az esetek jelentős részében a magánszemélyek mulasztása vagy félreértése járult hozzá, hogy nem érkezett meg időben az Szja-visszatérítés a számlákra. Ennél sokkal érdekesebb azonban, hogy ezekben az esetekben milyen módon hozható helyre a hiba.

Az adminisztratív hibát vétők közül a VISSZADO nyomtatványt elmulasztók az SZJA-bevallásban tudják érvényesíteni a visszatérítést! Nekik minél hamarabb érdemes benyújtaniuk a bevallást, hogy két héten belül megkapják a nekik járó szja-visszatérítés összegét.

Forrás: portfolio.hu, Fajcsák Gábor, RSM