Törvényjavaslat a kutak engedélyezéséről, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Fotó: Pixabay

A törvénymódosítás rendkívül nehéz és vitatott területen kíván megoldást találni egy évtizedek óta fennálló súlyos problémára.

Az elkövetkezendő további felmérések és vizsgálatok döntik el, hogy milyen mértékben lesz szükség esetleg a törvény módosítására. A törvényben hivatkozott országtérkép elkészítése akkor lehet eredményes, ha a kutak számáról, azok furatainak mélységéről hiteles felmérés áll a rendelkezésünkre.

Meggyőződésünk, hogy a törvény benyújtásával és elfogadásával a feladat nem befejeződik, inkább elkezdődik.

TKB

A Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítására, ebben a háztartási kutakra vonatkozó szabályozást találunk.

Vízkészletünk, vízbázisunk védelme érdekében a Kormány feladatként határozta meg egy olyan – tudományos igényű – országtérkép elkészítését és hivatalos közzétételét, amely elhatárolja a védendő területeket az egyéb övezetektől.

A védendő területeken fő szabályként azt rögzíti, hogy az ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási kutak a vízügyi hatóságnak történő bejelentéssel létesíthetők és üzemeltethetők.

A vízkészlet védelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeken viszont a háztartási kutak esetében, a törvényjavaslat szerint nem lesz engedélyeztetési kötelezettség.

A háztartási vízigényt kielégítő kút meghatározása: egy természetes személy esetében az évi 500 m3 -t meg nem haladó mértékű vízhasználatot jelenti. Ez az ivóvíz illetve a háztartásban felmerülő szükséglet kielégítését jelenti. Ezzel a jogszabály majd mennyiségi korlátot határoz meg a vízkivételre.

Fontos dátum a 2024. január elseje, tekintve hogy az ez előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási és mezőgazdasági öntözési célú kutakat a törvényjavaslat teljes körűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól.

A vizeink védelmével, a vízgazdálkodással kapcsolatban nem lehetünk közömbösek, ez nem csak valamennyi gazdálkodó, de minden magyar ember közös ügye. A Polgári Kisgazdák döntéshozói és szakemberei támogatják az új törvényi szabályozást és a vízkészlet védelmi országtérkép elkészítését.

Kékesi Márton, KPE szakértő