Törvények módosítása az elektronikus ügyintézéssel összefüggésben

Fotó: Shutterstock

Tetszik, nem tetszik az élet minden területén egyre nagyobb teret hódít az elektronikus ügyintézés, ezzel együtt pedig szükség van ennek megfelelő, törvényi szabályozására.

Ennek érdekében került beadásra a Kormány részéről a hamarosan megtárgyalandó törvénytervezet.

Kisebb részben módosul az illetékekről szóló törvény. Nagyobb változás várható viszont a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben.

Ebből érdekességként kiemelném azt a részt, mely lehetővé teszi, hogy kapcsolatfelvétel céljából a lakcímet, értesítési címet más személy részére kiadhassák. Ehhez tehát előzetes engedély szükséges, viszont lehetővé válik majd, hogy az egymástól bármely okból elszakadt rokonok, barátok, iskolatársak, stb. megtalálhassák egymást.

Az Országgyűlés Hivatala külön is felhatalmazást kap arra, hogy kapcsolattartás, megemlékezés céljából a volt országgyűlési képviselő lakcímét, esetleg elhalálozásának idejét, helyét megkaphassa.

A személyi igazolvány kiadása kapcsán nagyobb szerepet kap az ujjlenyomat hatéves életkor betöltése után.

Aki elmúlt 70 éves, 10 éves érvényességi idejű személyi igazolvány kiállítását kérheti.

Legkésőbb 2026. augusztus 3-án érvényét veszti majd minden 2000. január 1-e előtt kiállított személyi igazolvány.

A személyes adatokkal szinte lehetetlen lesz a nyilvántartásokban visszaélni, mert az automatizált adatkezelési rendszerben minden műveletet feltüntetnek majd.

A közokiratokról, a levéltári anyagok védelméről, a büntetés-végrehajtási szervezetről, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és kódokról szóló törvények technikai módosításokat tartalmaznak majd.

Minden egészségügyi szolgáltató adattovábbítási kötelezettségét is szabályozzák.

A külföldre utazásról szóló törvény módosítása kapcsán az elkészült okmány kiadására csak a kérelmező kezéhez történhet majd!

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény a járműnyilvántartás, a csoportos adatszolgáltatás, a származás-ellenőrzési nyilvántartás területén tartalmaz változásokat.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer keretében mindenki ingyenesen kérhet majd saját magára nézve tájékoztatást.

Egyebek mellett a szabálysértési, a statisztikákról szóló, a külföldiek befektetéseit tartalmazó törvényeket is módosítani kívánják a kor követelményeinek megfelelően.

A hatályba léptetés több lépcsőben valósul majd meg.

Úgy ítélem meg, hogy a jogkövető állampolgárok életében alapvető változásra nem kerül sor a módosítások kapcsán.

Dr. Bakos Zoltán