Több mint 1,2 milliárd forint a hulladékok hasznosítására – Megjelent az FM iparfejlesztési pályázat

Fotó: MTI

Polgári Kisgazdák igen fontosnak és hasznosnak tartják, hogy pályázati pénzből új, innovatív megoldásokat fejleszthetnek ki hazai vállalkozások a hulladékok begyűjtésére és hasznosítására. A hulladékok hasznosítására és hulladékhasznosító rendszerek fejlesztése végső soron komoly befolyással van a levegő, a víz és a talaj tisztaságára és ezáltal a mi egészségünkre is. (Kékesi Márton, KPE környezetvédelmi szakértő)

Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium (FM) idei iparfejlesztési pályázata a hulladékok hasznosítására és hulladékhasznosító rendszerek fejlesztésére.

A kedden megjelent felhívás szerint a fa, papír, üveg, műanyag és fém hulladékok, elhasznált gumiabroncsok, akkumulátorok és elektronikus berendezések gyűjtését és hasznosítását végző vállalkozások pályázhatnak összesen több mint 1,2 milliárd forintra.

A benyújtási időszak május 28-án kezdődik és június 29-én zárul.

A pályázati kiírás alapvető célja a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, összhangban a körkörös gazdaság célkitűzéseivel, a keletkező hulladékok másodnyersanyagként, anyagában történő hasznosításával, a hasznosítás hatékonyságának növelése érdekében a több komponensű hulladékok frakciók szerinti szétválasztásával.

A pályázati felhívásban támogathatóak a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok – ezen belül a fa-, papír-, üveg-, műanyag-, fém csomagolási hulladék; gumiabroncs hulladék; elektromos és elektronikus berendezések hulladéka; akkumulátor hulladék – anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások.

 A Támogató a tárgyévben az alábbi fejlesztési irányokat határozta meg a felsorolt célrendszerek kialakításával

1.1. Üveg csomagolási hulladék begyűjtői hálózat fejlesztése

Üveg csomagolási hulladék begyűjtői hálózat fejlesztése az üveg csomagolási hulladék hasznosítási arányának növekedését elősegítő innovatív hulladékgyűjtési rendszereknek megvalósításával (pl. az áruházak, üzletláncok és a HoReCa szektor szereplői részvételével létrehozandó gyűjtői rendszerek). A támogatás területe a gyűjtői rendszerhez kapcsolódó gyűjtőkonténerek, gyűjtőedényzetek beszerzését célozza.

1.2. Anyagmozgató gépek, eszközök beszerzése

Speciális anyagmozgató gépek, speciális gépjármű felépítmények, továbbá a felsorolt gépek kiegészítő eszközeinek beszerzése (pl. targonca, rakodó gép, önrakodó szerkezetek, daruk, speciális szállító konténer, szállítószalag, rakodó kanalak, anyagfogó-, anyagfordító eszközök). Szállító jármű beszerzésére kizárólag technológiai fejlesztéshez kapcsolódóan van lehetőség azonban a szállító jármű beszerzésére fordítandó támogatási igény összege az igényelt támogatás összegének maximum 50 %-át teheti ki.

1.3. Hulladéktömörítő gépek, bálázó gépek beszerzése

1.4. Aprító berendezések beszerzése

1.5. Szennyező- és idegenanyag komponenseket leválasztó rendszerek, hulladék válogató szalagrendszerek kiépítése

Termékdíjköteles termékek hulladékainak anyagában történő hasznosítását elősegítő, a hulladékok szennyező- és idegenanyag komponenseinek leválasztását (mechanikus, biológiai, stb.), elkülönítésételősegítő technológia, gépek, eszközök beszerzése a tisztább hulladékfrakciók előállítása céljából.

1.6. Elhasznált gumiabroncsok anyagában hasznosítását elősegítő fejlesztés támogatása

Nagyméretű gumiabroncsok (pl. mezőgazdasági- és építőipari gumiabroncsok) hasznosítását megelőző, előkészítést elősegítő műszaki alkalmazások kialakításának támogatása.

1.7. Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékfrakciók hasznosításának támogatása

1.7.1) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának feldolgozásából származó műanyag frakció fémtartalmának kinyerésére alkalmas berendezések beszerzése.

1.7.2) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának feldolgozásából származó különböző műanyag frakciók kinyerésére alkalmas válogató berendezések (pl. optikai válogató, elektrosztatikus leválasztó) beszerzése.

1.7.3) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának feldolgozásából származó anyagtiszta műanyag frakciók anyagában történő hasznosítását megvalósító technológia megvalósítása, gépsor berendezés beszerezése (pl. PUR hab, kemény műanyagok, égésgátlót tartalmazó műanyagok, ABS).

1.7.4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának feldolgozásából származó különböző fém frakciók kinyerésére alkalmas válogató berendezések beszerzése.

1.7.5) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékának feldolgozásából származó szigeteléssel borított kábelek (nem vas fém hulladékok) hasznosítását elősegítő berendezések, eszközök beszerzése.

1.8. Műanyag-, fa-, papír csomagolási hulladékokat feldolgozó technológiai fejlesztések támogatása a hulladék gyártástechnológiába történő befogadására, primer nyersanyag kiváltása hulladékból előállított másodnyersanyaggal.

1.9. Hulladékanalízis kialakításának támogatása

A termékdíjköteles termékekből származó hulladékok anyagában történő hasznosítását vagy anyagában történő hasznosítása mellett gyűjtését és/vagy előkezelését is végző vállalkozások hulladékanalízissel kapcsolatos támogatása során a hasznosításra kerülő hulladék összetételének, fizikai paraméterének, illetve az előállított termék, anyag minőségi paramétereinek meghatározását elősegítő mérőeszközök, minőségellenőrző, minőségbiztosító eszközökalkalmazásának támogatása a cél.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.213.732.039 – forint.

A felhívás, az adatlap és a mellékletek az Földművelésügyi Minisztérium www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes oldaláról tölthetők le.

agrotrend.hu / FM