Tisztújítás a Fidesszel szövetséges Polgári Kisgazdáknál

A KPE közgyűlése a teljes elnökséget és elnököt három évre újraválasztotta, az elnökség tagjainak létszámát kiegészítette a KPE Heves megyei elnökével, Dr ördög Istvánnal. A nagy számban megjelent kisgazda küldöttek teljes egységben biztosították az elnököt és az elnökséget arról, hogy helyesnek tartják és támogatják azt a szövetségi politikát, amit a Polgári Kisgazdák az elmúlt 17 évben folytattak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közgyűlés értékelte az önkormányzati választást

Egyetértés van abban, hogy a magyar demokrácia történetében is kivételes helyzet, hogy egy pártszövetség folyamatosan, évtizedes távlatban minden választást megnyert. A választási sikert meghaladóan szembe kell nézni azzal, hogy a nagyvárosokban, Budapesten, egyes választókerületekben a választási eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt években a szövetség működésében jelentős hibák is jelentkeztek. A szövetség mozgósító ereje egyes helyeken – a nem kielégítő együttműködés következtében – meggyengült, és ez megmutatkozott az eredményben is. Már a jelöltek kiválasztásánál mutatkoztak fogyatékosságok, amelyekre fel kell figyelni. A Polgári Kisgazdák által javasolt jelöltek közül néhány olyan személyt, akik korábban már többszörösen bizonyítottak, így a helyi politikában jelentős személyiségeket is visszautasítottak, többnyire a fiatalításra hivatkozással. A további jó együttműködés érdekében ezeket a helyi problémákat rendezni kell annak érdekében, hogy 2022-ben a szövetség minden erejét mozgósítani lehessen.

A KPE régi-új elnöksége és elnöke kezdeményezi, és készen áll a szükséges egyeztetésekre.

A Polgári Kisgazdák 2020. évben minden régióban megyegyűléseket tartanak, felmérik a helyi kívánságokat és ezek ismeretében lehet végrehajtani a választókerületeken belül is a szükséges egyeztetéseket.

A Polgári Kisgazdák a mezőgazdaság – agrárium korszerűsítésének folytatását sürgetik

Egyetértés van abban, hogy az 1990. után kialakult birtokszerkezet egyre inkább eltorzul, a korszerű gazdálkodás feltételeinek nem tud eleget tenni. Az okok és célok tekintetében azonban, különösen az egyes programok megvalósításánál jelentős eltérések vannak a véleményekben.

A Polgári Kisgazdák közgyűlése egyetértett azzal, hogy meg kell akadályozni a közös tulajdonok további elaprózódását, szükség van olyan megoldásokra, amelyek az 1 ha, vagy az alatti közös tulajdon kialakulásokat megakadályozza. A kisgazdák azonban elutasítanak minden olyan megoldást, amely a magyar történelmileg is kialakult öröklési rendet kívánja felforgatni. Amennyire elutasítják a kisgazdák az életképtelen birtokszerkezetet az elaprózódás esetében, ugyanúgy elutasítják az egyre inkább elhatalmasodó és eluralkodó nagybirtokot. A közgyűlés felhívta az elnököt és az elnökséget, hogy a kisgazda álláspont megfogalmazásával folytasson egyeztetéseket kormányzati szervekkel, elsősorban a földművelésügyi tárcával.

Megemlékezés 1956. forradalmáról és szabadságharcáról

 

A Polgári Kisgazdák hálával és tisztelettel emlékeznek 1956. októberének hőseire, történelmünket formáló hősi napjaira. A közgyűlés minden szervezetét felhívta arra, hogy vegyen részt településén az 56-os megemlékezéseken.

(kpe)