Tisztelt Gazda és Polgártársaim!

Guth Sándor az egykori katonaképével. - A kép forrása. szoljon.hu

Évszázadok óta szebbet és jobbat vár az újból az emberiség. Évszázadok szokásai felebarátainknak a jókívánságok sorozata. De most még jobban kívánjuk a jobb évet, amikor Marx elmélete és ennek újabb változata a liberális, nyílt társadalomra ránk kényszeríteni akaró neomarxista elmélet gonosz erői szövik át földünket. Melynek gyökerei, mint a koronavírus átnyúlnak hazánkban, melynek magyar baloldali hívei az Európai Unió úgynevezett demokrácia nevében hazánkat már egyszer a csőd szélére sorolták.

Az EU alapító atyáinak gondolatai rég elszálltak. A brüsszeli vezetők nem szégyenlik „demokratikus” úton hozni intézkedéseiket, parancsaikat.

Ez a demokrácia? Kevert társadalom, migráns befogadásra késznyerítő kvóta, kötelező negatív gazdasági intézkedések országokra kényszerítése.

Ez diktatúra.

Az Egyesült Államok egyik alapító tagja a függetlenségi nyilatkozatban:

„azok a bajok, amitől az ország szenved, a demokrácia zavaros jellegéből következnek.” (Edmund Randolph)

Fő követőjük az a magyar baloldal, akinek akarnokai a parlamentet elszámoltatással, nem kegyelmezéssel fenyegetik, törvényes Alaptörvényünket saját diktatórikus elgondolásaikra megváltoztatni akarják, honfatisársainak butának, tudatlannak, ostobának tartják.

Mindent megadóztatni, szükségleti cikkek árát állandóan emelni, kisebb kocsikat venni, kevesebb villanyt, gázt, vizet fogyasztani.

Csak még az nem hangzott el az „elvtárs” szájából, hogy a kevesebbet enni is elég. Nem gondolja „elvtárs uram”, hogy saját kapujába lövi a gólokat?

Mert már nemcsak mi, de saját táborukban is sokan ferde szemmel figyelik.

Ön is, elvtársaival együtt eszi a magyar gazdák kenyerét, akik nélkül 10 millió ember éhezne. ÉS kellene a gazdák sorsának megnyomorítani akaró, mások megsarcolásából milliárdossá vedlett műtrágya király pénze?

Mindezek a megnyilvánulások a soros bizalmát élvező EU nem is bürokratikus, hanem diktatórikus utasításai? Európa migránspárti országának népei érzik a katasztrófa felé sodródható nemzetünket, ami polgárháborús hangulatot eredményezhet. Az EU által országunkat járva, népünket megalázó, becsmérlő, diktatórikus kijelentései miatt nem gondol mindezekre uram?

Országunk megvédése, népünk életszínvonalának emelése, nemzetünk gazdaságának GDP növekedése Európa országainak élvonalában van.

Ön ezt cáfolja. Kijelentéseinek eszmefuttatása népünknek nemkívánatos, gúnyos, sértegető, életünkbe gázoló szavai felháborítóak. Életünk összes területén elért eredményeink cáfolhatatlanok.

2000 évvel ezelőtt a római szenátusban hangzott el:

vim vi repellere licet” (Erőszakot erőszakkal visszavetni megengedett)

Ne reménykedjen sem, ön, sem elvtársai, nem fognak győzni.

Nemzetünk túlnyomó többsége és az Isten velünk van.

Gúth Sándor

Szolnok, Nagykürű