Teremgarázsok a társasházakban

Fotó Vezess.hu

Egyre több az autó, egyre kevesebb a pakolóhely, ezzel együtt egyre drágább a parkolás. Mindezeket valamennyien tapasztalhatjuk, ezzel együtt azt is, hogy mennyire felértékelődnek a garázsok, de az is , hogy ezek forgalomképesek legyenek.

Mindeket felismerve a Miniszterelnökséget vezető miniszter kiadta a 9/2022. MvM számú rendeletét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999.FVM rendelet módosítására.

Ebben meghatározták, hogy nem lakás céljára szolgáló helyiség az álláshely is.

Álláshely az épület gépjárműtároló helyiségében kialakított, egyik oldalról az álláshelyhez vezető közlekedési úthoz kapcsolódó, három oldalról pedig fallal vagy a padlón tartós fizikai jelöléssel ellátott rész. Meghatározták a hosszban és szélességben a szükséges méreteket is A belmagasságnak legalább 190 cm-nek kell lennie.

Az önálló ingatlanként való nyilvántartásba vételhez elegendő a gépjárműtároló helyiség meglétének az igazolása.

A rendelet nem társasházi jogi, hanem ingatlan-nyilvántartási rendelkezés, ennek megfelelően kell alkalmazni.

Az álláshelyekre elővásárlási jog csak akkor áll fenn, ha ezt az alapító okiratban kikötötték.

A földhivatali bejegyzéshez záradékolt vázrajzot kell csatolni.

Az ingatlan -nyilvántartási díj különlaponként 6600Ft, társasházanként legeljebb100.000 Ft.

Az alapító okirat módosítását minden tulajdonosnak alá kell írnia, és szükséges az ügyvédi ellenjegyzés is.

Fontos, hogy az önállósítás bírói úton nem kényszeríthető ki,  mert a rendelet nem ír elő szerződéskötési kötelezettséget. Jobb tehát békés úton megegyezni!

A lassan egy éves rendelet sok eddig nem rendezhető problémát megoldhat,az  érintettek  remélhetőleg élni is fognak ezzel, hiszen így valóban önálló, jogilag is tiszta, forgalomképes ingatlanok jöhetnek létre!

Dr.Bakos Zoltán, KPE szakértő