Társadalmi egyeztetésen az egészségügyi jogszabály-módosítás

Fotó: Shutterstock

Lassan meg kell szoknunk, hogy  nem kész jogszabályokkal foglalkozunk, hanem  tervezetekkel. Ilyen a Belügyminiszter  társadalmi vitára bocsátott rendelettervezete is, melynek címe „Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról”.

Az új jogszabály a 4/2000.EüM rendeletet, a 60/2003. és a 47/2004.ESzCsM rendeletet, valamint a 64/2011.NEFMI rendeletet kívánja kisebb-nagyobb részben módosítani.

A tervezett módosítások:

A háziorvosi körzetekben a lakosságszámnak gyermekorvosi körzetben 600 főt, felnőtt és vegyes háziorvosi körzetben legalább 1200 főt  el kell érnie.

A városi kórházakban a felsorolt  négyből legalább kettőben a progresszivitási szinten kell egészségügyi ellátást nyújtania, míg  vármegyei kórházakban  a megjelölt 21-ből legalább ötben kell ezt  megvalósítani.

Az orvosi ügyeleti rendszer fő szervezője az OMSZ lesz, bevonva a háziorvosokat is.

Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzését az Országos kórházi Főigazgatóság szervezi azok részére, akik nem  közfinanszírozott, nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású  vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál főállásban, teljes munkaidőben végzik tevékenységüket. A továbbképzést  ügyeleti feladatellátással is lehet teljesíteni.

Számtalan, sokszor egymással is vitázó észrevétel , javaslat érkezett a tervezethez, így érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz majd a  jogszabály végső változata. Ebben az esetben is, de minden egyéb  tervezett jogszabálynál bátorítom a Polgári Kisgazdákat, hogy javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő