Tapasztalatok a korszerű állattartásról

A Kecskemét mellett, Fülöpjakab község határában található az ország egyik legmodernebb technológiájú állattartó telepe, a Fülöpkert Kft. tulajdonában.

A telephely kialakításánál ügyeltek arra, hogy az állattartás – több mint 7500 sertés egyidejű tartása is lehetséges – mellett a helyben nyert geotermikus energiát (termálvíz) is hasznosítsák a szintén a társaság által üzemeltetett üvegházakban. 

A sertéshizlalda beüzemelése során felmerült kérdésekre, problémákra további beruházás, technológiai fejlesztés volt a válasz a társaság részéről. A megyei környezetvédelmi hatóság bejáráson nézte át a beüzemelés utáni további technológiai elemeket az engedélyek kiadásához.

A kecskeméti kisgazdák részéről Tóth József mint gazdasági, pénzügyi szakember, a KPE iroda részéről pedig Kékesi Márton környezetvédelmi szakértő is részt vett a bejáráson, a maguk részéről a legjobb, példaértékű benyomásokat szerezték. A társaság és a szemle kisgazda résztvevői nyitottak arra, hogy a leszűrt tapasztalatokat az érdeklődőkkel megosszák.

Kékesi Márton

KPE szakértő