Tanácsok a jogos igények érvényesítéséhez / A vagyoni elégtétel érvényesítése a polgári peres eljárás elhúzódása esetén

Fotó vasmegye.hu

Olyan törvényjavaslat került az Országgyűlés elé, amelyben lévő fogalom – vagyoni elégtétel a polgári peres eljárás elhúzódása miatt- nem ismeretlen, de eddig elmaradt a megfelelő törvényi szabályozás.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már több alkalommal is felszólította Magyarországot az ezzel kapcsolatos törvényalkotásra, és az ott folyamatban lévő számos, az állam számára nem jól zárult peres eljárás, a kifizetett kártalanítások indokolttá tették a jogalkotást.

A törvény célja a az igazságszolgáltatási tevékenység hatékonyságának ösztönzése a jogkeresők jogának kiteljesítése, az eljárások elhúzódásával szembeni hatékony jogorvoslat megteremtése.

A törvény hatálya a bírósági polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel iránti igény érvényesítésére terjed ki.

A bírósági eljárás időtartama akkor minősül ésszerűnek, ha nem haladja meg a hatvan hónapot. Ezen belül az elsőfokú eljárás harminchat, a másodfokú tizennyolc, míg a felülvizsgálati eljárás ésszerű időtartama tizenkét hónap lehet.

A személyi állapotra, a kiskorú gyermek tartására, a sajtó-helyreigazítási perre és a munkaügyi perre még rövidebb, összesen harminchat hónapos időtartamot szabtak meg.

Mindez nem jelenti azt, hogy az egyes pereknek ennyi ideig kell tartania, ugyanis az elbíráló bíróság az eset egyedi körülményei alapján ennél rövidebb időt is indokoltnak tarthat! Ez fordítva is igaz: egyes ügyekben hosszabb időtartam is lehet a per indokolt ideje.

Az igényt az elsőfokon eljárt bírósággal szemben kell érvényesíteni, de ha az nem jogi személy /járásbíróság/. akkor a törvényszék az illetékes.

Az eljárás nemperes eljárásként, meghallgatás nélkül folytatódik, abban bírósági titkár nem vehet részt garanciális okokból.

Az igényt a jogerős határozat átvételétől számított négy hónapon belül kell előterjeszteni, ez jogvesztő határidő!

Tíz pontban sorolták fel a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A bíróságot a beérkezéstől számított 15 napon belül intézkedési kötelezettség terheli. A kérelmezettnek 30 napot biztosítanak elleniratának beadására, és ettől számított három hónapon belül meg kell hozni az érdemi határozatot.

A másodfokú bíróságnak 45 napja van a döntés meghozatalára.

A Kormány felhatalmazást kapott a vagyoni elégtétel mértékének rendeletben történő megállapítására.

A törvényt 2022. december 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy igény csak a jogerősen befejezett ügyek esetén terjeszthető elő.

Fontos: az eljárásban a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg, tehát a költség viseléséről csak a befejezéskor dönt a bíróság, és megalapozott kérelem esetén a felet később sem terheli költség!

Ez a jogintézmény nem érinti a kártalanítási, kártérítési igényt, feltételek fennállta esetén ezzel /is/ élhet az ügyfél.

A törvény 2022. január 1-áén lép majd hatályba.

A Polgári Kisgazdák azon reménnyel támogatják az új törvényt, hogy a polgári peres eljárások kellő gyorsasággal kerülnek lefolytatásra, így nem sok olyan eset fordulhat majd elő, amikor az elhúzódás miatt az ügyfél indokolt kérelmet terjeszthet elő!

 

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő