Támogatási lehetőségek az energetikai célú biomassza kapcsán

Bioszén, Fotó: enfo.agt.bme.hu

Az alternatív földhasználatú területeken történő energetikai célú biomassza termelés és lesz a középpontban egy kétnapos hazai konferencián. A Vállalkozói Biomassza Fórum 2018. június 6-7-én, Gödöllőn lesz.

A rendezvény célja, hogy nemzetközi és hazai jó gyakorlatok és sikeres példák bemutatásán keresztül átfogó képet nyújtson az igénybe vehető támogatásokról, a törvényi előírásokról, valamint a bio energetikai fejlesztések környezeti és gazdasági hatásairól. A rendezvény szervezői Magyarország bio energetikai helyzetét a piaci szereplők közreműködésével szeretné feltérképezni.

Az eseményre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elektronikus felülete hívta fel a figyelmet. A kétnapos biomassza fórum elméleti és gyakorlati példákkal várja a szakma szereplőit Gödöllőn. A biomassza fentebb vázolt energetikai hasznosítását célzó FORBIO projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjának támogatásával jön létre. A Horizont 2020 projekt a megújuló energia, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés témakörökben aktív kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket végző Geonardo Kft. részvételével történik.

A FORBIO projekt létrehozását az a cél mozgatta, hogy bebizonyítsa az Európai Uniós tagországok használaton kívüli területeinek bio energetikai célú felhasználási létjogosultságát. A kezdeményezés olyan területeket vizsgál, ahol a fenntartható biomassza termelés nem veszélyezteti a természetvédelmi, a szabadidős, illetve az élelmiszer vagy a takarmány termesztése céljából fenntartott területek működését. További fontos témakörök: rekultivációs és területfejlesztési lehetőségek ipari növénytermesztéssel, gazdasági ösztönzők, támogatási lehetőségek és pénzügyi megtérülés, fenntartható fejlődés és indikátorai a bio gazdaságban, itthon és Európában.

A kérdések, amelyre a konferencia résztvevői keresik a választ: hogyan tehetők a megfelelő növényi nyersanyag kiválasztásával gazdaságilag hasznosíthatóvá a hátránnyal rendelkező földterületek, a szénhidrogénnel szennyezett földek, a felhagyott bányaterületek és a felhagyott szennyvíziszap-tározók? Hogyan függ az energianád, a fűz, a nyár és az akác termesztése és jövedelmezősége a helyi adottságoktól, például a talajminőségtől és öntözéstől, valamint a lehívható támogatási eszközöktől és a helyi értékesítési lehetőségektől? Milyen külföldi és hazai példák, pályázati támogatások és pénzügyi ösztönzők érhetők el bio energetikai célú beruházásokhoz? Milyen környezeti és gazdasági hatásokkal kell számolni az alternatív földhasználatú biomassza termelés során? (Forrás: magro.hu)