Támogatás igényelhető a sertés törzstenyészetek fejlesztésére

A kép forrása: magyarmezogazdasag.hu

Támogatást az a sertéstenyésztő igényelhet, aki megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10) VM rendelet  alapján:

Vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe: a tenyésztésbe állított sertés és szaporítóanyag, a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök, a törzskönyvi rendszer használatára alkalmas számítógépes konfiguráció, a sertés mesterséges termékenyítéshez szükséges laboratóriumi eszközök, az állatgyógyászati eszközök és az állatjóléti státus javítását szolgáló egyéb eszközök, berendezések beszerzéséhez. Támogatást a 36/2018. (VII.) Kincstári közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0808 számú formanyomtatványon az a sertéstenyésztő igényelhet, aki megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek. A kérelem 2018. július 23. – 2018. augusztus 27. közötti időszakban nyújtható be postai úton az alábbi címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf. 407. Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2018. július 23. vagy későbbi, mint 2018. augusztus 27. – úgy a kérelmet a Kincstár visszautasítja. Ne feledjék, hogy a kifizetési kérelmet a közlemény 2. számú melléklete szerinti, N0809 számú „Kifizetési kérelem” nyomtatványon kell benyújtani. A kifizetési kérelemben, a támogatási döntésben jóváhagyott beszerzés megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 120 napon belül kell benyújtani. Az abban megjelölt – a támogatás alapját képező – tenyésztésbe állított sertéseket egy éven át folyamatosan birtokon kell tartan, valamint a támogatással beszerzett eszközöket egy éven át rendeltetésszerűen kell használni. (Forrás: agro fórum online)

Hanó Miklós, a Kisgazda Polgári Egyesület Országos Elnökségének a tagja, a Polgári Kisgazdák Békés Megyei Szervezetének az elnöke, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere: Békés megyében hagyományosan folytatják a gazdálkodók a sertéstartást és a jó minőségű házi sertéshús-készítmények előállítását. A segítség az értékesítéshez és a méltányos felvásárlási árak kialakításához szükséges. A sertéstartásnak akkor van jövője, ha megtartjuk annak hazai, hagyományos jellegét. (KPE – A szövegközi képen: Hanó Miklós. – A kép forrása: csabatv.hu)