Támogatás a juhtartóknak – itt vannak az igénylés feltételei

Fotó Pixabay

Anyajuh támogatás 2022: megjelentek a részletek a termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igénylésének feltételeiről.

Érintett támogatási konstrukciók:

  • átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás
  • termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás

Az anyajuh támogatás 2022 támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem benyújtásának időszaka: 2022. február 1. – március 20. (Mivel 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelem legkésőbb a következő munkanapig, 2022. március 21-ig nyújtható be, elektronikusan.)

Az anyajuh támogatási kérelem a 2022. március 21-i határidőt követően további 25. naptári napig, 2022. április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeget munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.

A támogatás igénybe vételének feltételei

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

  • juh fajú;
  • nőivarú;
  • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves.

Juh tartásának támogatásra az a termelő lehet jogosult, aki a kérelmében termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében legalább 1 állatot, átmeneti nemzeti támogatás esetén legalább 10 állatot jelent be. A kérelmezett állatlétszám nem lehet több, mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet.

A feltételekről bővebben a Kincstár közleménye tartalmaz információkat.

A jelen Közlemény szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.

Támogatási jogosultság átmeneti nemzeti támogatás esetén: az egyéni támogatási felső határ határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben az átmeneti nemzeti támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felső határ a mezőgazdasági termelőt megillető, nyilvántartott támogatási jogosultságok összege. A 2022. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2021. évi támogatási határozat tartalmazza.

Forrás: MÁK, agroinform.hu