Tájékoztató Békéscsaba fejlesztéseiről

Forrás: Hanó Miklós Facebook oldala

Sajtótájékoztatón ismertettük Dr. Ferenczi Attila képviselőtársammal Békéscsaba Megyei Jogú Város tegnapi közgyűlésének döntéseit. Tegnapi ülésén fogadta el a képviselőtestület a város 2020. évi költségvetését, melyben mintegy 24,4 milliárd Ft fejlesztési forrás szerepel. Tovább folytatódhatnak tehát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Modern Városok Programban tervezett fejlesztések. Emellett 13 milliárd Ft-ot fordít a város az intézményrendszer és az önként vállalt feladatok ellátására.

A további testületi döntések közül kiemelten fontosnak tartjuk a fásítást és a klímavédelmet, ennek érdekében együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Hatvanezer Fa egyesülettel. A tervezett fásításhoz a közeljövőben az Agrárminisztérium forrásait is célszerű lesz bevonni. Ugyancsak a klímavédelem érdekében tovább folytatódnak a városi energetikai korszerűsítések, az alternatív energiaforrások (napenergia, geotermikus hő) bevonását célzó fejlesztések.
Elfogadta a képviselőtestület a Gyula várossal közös Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozását, mely révén további turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg a térségben.

Az egyéni képviselői körzetekben felmerülő kommunális fejlesztésekre fordítható keretösszegeket a FIDESZ-KDNP képviselőinek javaslatára megnövelte a testület, így több, a lakosság életkörülményeit javító fejlesztés valósulhat meg a közeljövőben. Korábbi kezdeményezésünk nyomán pedig a városban még szilárd burkolattal nem rendelkező utcák fejlesztésére 5,5 milliárd Ft összegű támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat a Kormány felé.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő javaslatára határozatot fogadott el a testület a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésére történő figyelemfelhívásként. Május 7-ig 1 millió aláírást kell összegyűjteni azért, hogy a kohéziós alapból etnikai, vallási, kisebbségi kultúrák felzárkóztatását segítsék.

Forrás: Hanó Miklós Facebook oldala