Tagtársaink figyelmébe ajánljuk: Új adatszolgáltatási kötelezettség

Fotó: iropult.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának elnöke  közleményt adott ki, mely az információs rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény 2023-as módosítása kapcsán új feladatot és hatáskört írt elő.

A helyi önkormányzatok és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok minden év január 31-ig  az előző évre vonatkozó alábbi adatokról kötelesek tájékoztatást adni:

  • a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének vagy megtagadásának számáról és a megtagadás jellemző okairól
  • a fentiek teljesítéséhez szükséges napok számáról
  • a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetőségéről.

Ezt követően is adatot kell szolgáltatni az elutasított adatigénylési kérelmekről és ennek indokairól.

A fentieket elektronikus úton kell teljesíteni, de a saját honlapján is köteles azt minden szervezet megjelentetni.

Mivel a mulasztás jogkövetkezményekkel járhat, ezért kérem az érintett Polgári Kisgazdákat, hogy a  jövőben vegyek figyelembe a tájékoztatóban írtakat!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő