Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának támogatása – fontos határidő közeleg

Fotó pixabay

November 2. és november 30. között nyújthatóak be az egyéni tervek a 2021/2022 borpiaci évre vonatkozóan.

Megjelent a Magyar Államkincstár 79/2021. (X. 29.) számú közleménye a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2021/2022 borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv” benyújtás feltételeiről.

A szőlőültetvények használói érvényes újratelepítési engedély, vagy átváltott telepítési engedély birtokában egyéni terv benyújtására, majd a Magyar Államkincstár által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint, a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően megvalósított szerkezetátalakítás tevékenység alapján vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosultak.

A szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása jogcím röviden:

Az intézkedés célja, hogy az irányadó uniós jogszabályok alapján elősegítse a szőlő- és  bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők versenyképességének javítását.

Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának minősül:

 • a fajtaváltás (ültetés + támberendezés létesítés);
 • az ültetvény áttelepítése (ültetés + támberendezés létesítés);
 • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása (meglévő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagokkal történő teljes cseréje).

Jogosultsági feltételek, illetve a csatolandó dokumentumokhoz kapcsolódó elvárások: a közleményben.

Az egyéni terv – az előírt mellékletek csatolásával együtt – 2021. november 2. és 2021. november 30. között nyújtható be.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, azonban egy egyéni tervben több összefüggő terület is megadható.

Egy összefüggő terület esetében megegyezik:

 • a tevékenység,
 • a művelet (ültetés, teljes körű támrendszer létesítése),
 • a művelet végrehajtásának borpiaci éve,
 • a terület lejtése,
 • a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,
 • a szőlőiskola típusa,
 • a szaporítóanyag típusa, és
 • az ültetvény jellege.

Egyéni terv kérelmet csak a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani.

Mellékletek: a közlemény 1. sz. melléklete (hozzájáruló nyilatkozat), az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolata (kivéve a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén), hegybírói igazolások, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, működési engedély, termelői szervezetben való tagság igazolása, a családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata. A mellékletekről részletesen a közlemény 2. és 3. oldalán lehet információkat a találni.

További támogatásokkal és pályázatokkal kapcsolatos friss hírek a Támogatások – pályázatok rovatban. Forrás: MÁK, agroinform.hu