Szíki Károly amerikai körútja

Tisztelet 1956 hőseinek. - Forrás: Szíki Károly

Szíki Károly színművész, a Kisgazda Polgári Egyesület Egri Szervezetének az elnöke Amerika 4 államának 6 városában lépett fel az ’56-os forradalom 62. évfordulója alkalmából. Ezen a körúton találkozott és megbeszéléseket folytatott többek között: Áder János Köztársasági elnökkel, Szabó László nagykövettel, Széles Tamás főkonzullal, Szakács Imre konzullal.

Szintén eredményes beszélgetést folytatott Dreisziger Zsuzsannával, a Hungaryan Innovation Center igazgatónőjével, Gyombolai Péter Diaszpóra összekötő konzullal, Kucsera Tamással, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárával.

Találkozott még Mátrai Mártával, az Országgyűlés háznagyával, Doncsev Andrással, az EMMI egykori államtitkárával és feleségével, Gergely Éva előadóművésszel, Hóka Ernő szabadságharcossal, a Szabadság Párt egykori elnökével, Kollarik Tamással, a Nemzeti Média Tanács  tagjával, a Magyar Média Mecenatúra program koordinátorával és számos friss állami kitüntetettel, valamint közéleti személyiséggel, akik az emigrációs magyarság körében elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Közülük többel Szíki közös színpadon lépett fel New Yorkban, Sarasotában, Fairfielden, San Franciscoban.

Szíki Károly amerikai körútja több részben zajlott le.

  1. rész: New Yorkban, Brooklynban

A Széchenyi Kör meghívására érkezett a 82. úton található Magyar Házba Szíki Károly, hogy a Szabadságvágy című összeállítását bemutassa. Szíkinek nem ismeretlen, nem idegen ez az épület. 1990 óta koptatja küszöbét, amit Varga László: Kossuth vagy Széchenyi című darabjának próbáival lépett át először. Itt ismerkedett meg a New York-i Magyar Színház jeles aktoraival, többek között Cserey Erzsivel, Czinkota Mihállyal, Tóth Györggyel, Técsy Sándorral, kiváló írókkal: Claire Kennethhel, Baránszky Jób Lászlóval, Ágoston Gerthyvel. Az egykori próbateremben bírta szóra az egri művészt Rózsa Ákos média szakember, aki számos magyarországi televíziót tudósít a kelet-amerikai magyar eseményekről. Ezúttal Szíki Szabadságvágy című előadását hívta meg és intejúvolta az Arany Érdemkeresztes színművészt. Az előadást éjszakába nyúló beszélgetés követett, melynek keretén belül megemlékeztek a kiváló Técsy Sándorról, Tóth Györgyről és Czinkota Mihályról, akiről Requiem címmel emlékestet is szervezett e ház nagytermébe Szíki.  Cserey Erzsinél, aki Varga László halála után vette át a teátrumot, hosszasabban elidőztek. Cserey igazgatása alatt felvirágzott a színház, de miután a Brooadway egykori sztárját a csepeli rokon és New York-i ügyvéd, valamint egy utazási iroda és Cserey bizalmas hölgyeménye segítségével eltüntették az élők közül és máig ismeretlen helyen található személye vagy porai, a Varga alapította színház valójában megsemmisült, s a  trónbitorló K. Szilvia kezei alatt szétporladt. Szíki elmondta, hogy Cserey sorstragédiáját összegző drámáját megírta, de emléket állít egy színműben Varga Lászlónak is, aki atyai jó barátja volt 2002-es haláláig, amikor is egy választási kampányrendezvényen halálos balesetet szenvedett.

A rendezvény elején levetítették Szíki Károlynak videóját, melyet Kányádi Sándor temetésén forgatott, a székelyföldi Nagygalambfalván, majd a végén a színművész dedikálta könyveit és átnyújtotta Rózsa Ákosnak a Cserey eltüntetéséről írott A temetetlen holt című könyvét, majd felszállt az éjszakai metróra, mely Brooklyn-i szállására vitte.

Másnap a Kossuth szobornál (113-as és a Riverside út sarkán) létrehozott ’56-os emlékműnél folytatódott a forradalmi emlékezés. A versek előadására felkért Szíki Károly Baumeister László oldalán érkezett a helyszínre. Baumeister László a New York-i magyar emigráció egyik jeles kovásza. Nagyváradról kényszerült Amerikába, ahol jelentős vállalkozóvá nőtte ki magát. Az emlékezést megelőzően a cigányzene nemzeti összetartó erejéről, mint a rasszizmus enyhítő tényezőjéről cseréltek eszmét az egyik kávézóban. Szíki egy kisgazda programtervet ismertetett a vállalkozóval, megegyezve abban, hogy szélesíteni fogják a hazai és az emigrációs magyarság-cigányság ismeretségi és lehetőségteremtő körét.

Az emlékműnél Tajti Ákos ezredes, aki 2 évvel ezelőtt még Afganisztánban szolgált, arról beszélt, hogy a forradalom hagyományainak olyannak kell lelennie, hogy azok a fiatalok számára megélhetőek legyenek. Így a nemzeti  identitás megvédése, az ikonikus helyszínek rögzítése, mint Corvin-köz, Köztársaság tér, Széna tér, Juta domb, győztes helyszínként éljenek tovább bennük, hiszen már az újkori történelem része 1956.

Gulyás István ’56-os forradalmár, az Emlékbizottság elnöke és Szakács Imre konzul is azt fejtegette, hogy mire is volt képes ez a kis nép? Gulyás szerint: a szent őrültség napjai voltak azok. A koszorúk elhelyezése előtt Szíki Károly színművész szavalatával járult hozzá az emlékezés sikeréhez.

A Főkonzulátuson telt ház fogadta az emlékezésre az emlékezésre felkérteket. Megjelent a díszvendégek sorában többek között Hóka Ernő szabadságharcos, a Szabadság Párt egykori elnöke és Dreisziger Zsuzsanna, a Hungaryan Innovation Center igazgatónője. A díszelőadást a Libero Canto és Szíki Károly szolgáltatták.

Ünnepi beszédében Szakács Imre konzul  érzékeny emberséggel és szofisztikával egészen kiváló egyszerűséggel arról szólt, hogy a forradalom titka és lényegének gerince az, hogy a hazugságot igazságra cserélték a lázadók, akik egy velejéig korrupt rezsimet kívántak lecserélni, s  igazságra váltani a hazugság-gyárat, a gyűlöletkampányt, ily módon vissza kívánták kapni saját sorsukat, elvett szabadságukat, s volt bátorságuk kimondani: elég volt! Elég volt a hatalom arroganciájából, vérfagyasztó kísérletéből, mert a magyarok nem tudnak szabadság nélkül élni, amiben az Írószövetségtől a gyári munkásig mindenki megváltó hittel egyetértett. Szakácsi Imre a Nagy Imre megítélés skizofréniájában egyértelműen fogalmazott, amikor a kommunista gyökerekkel rendelkező miniszterelnök pozitív cselekedeteit említette fel.

A lélekemelő ünnepség keretein belül Csaba Tamás vezető konzul az Áder János által jegyzett kitüntetést adta át Balogh Gyula Elemérnek, a washingtoni Magyar Ház egykori elnökének, forradalom emlékeink magasrendű ápolásáért elismerésül. A frissen  kitüntetett, aki 12 éves  volt a forradalom napjaiban, megköszönve az elismerést, arról szólt, hogy Gömbös Gyula unokájaként neki kötelessége is volt a magyar haza hírnevének felmutatása, mely neki családi és nemzeti kötelesség is egyben.

A nagy érdeklődéssel kísért est pompás fogadással ért véget, ahol anyaországiak és az emigrációba kényszerül magyarok magyaros ételek és borok társaságában cserélhettek gondolatokat. Szíki megjegyezte, hogy nagyon hiányzik ebből a közösségből Mautner Mimi és Cserey Erzsi, akik nagy erővel támogatták mindig a magyar ügyeket és sajnálatos, hogy a színházi kulisszákból senki nem volt kíváncsi a délutáni és esti rendezvényre sem. Ez Varga László kereszténydemokrata szellemétől teljességgel idegen, s valami új szellemi frissítés szükségeltetik!- jelezte a konzul felé a színművész.

Harmadnap Brooklynban Siklódi Péter adott vacsorát a magyarországi vendégeknek. A munkavacsorán Szíki Károly gratulált a román vajda által kitüntetett Siklódi Péternek, majd a vállalkozói kamara aktív tagjával áttekintették az anyaországi gazdákkal való együttműködés erősítésének lehetőségét, amibe beletartozik az anyaországi magyarok szállással való fogadása is. A megbeszélésen jelen volt többek között Széles Julianna is, aki Szolnokról költözött át Brooklyba, hogy az anyaországi magyarok munkavállalásában segítséget nyújtson. Jó volt magyarnak lenni ezekben az izzó New York-i, Brooklyn-i napokban. (Forrás: Heti Hang Szóró—-Hangosan mindenről, ami nekünk fontos)