Sziki Károly Áder Jánossal és Tőkés Lászlóval találkozott

Szíki Károly színművész és Dr. Áder János köztársasági elnök. - A kép forrása: Szíki-fotó

Az egri Kisgazdák búcsúztatták Kányádi Sándort Nagy-galambfalván és a Kisgazda Polgári egyesület Egri Szervezetének elnöke Dr. Áder János köztársasági elnökkel találkozott, valamint megbeszélést folytatott Tőkés László református püspökkel, európai parlamenti képviselővel

Ez a temetkezési szertartás lesz a búcsúpont a 38 éves ismeretségünk és együtt munkálkodásunk útjának végén! – fogalmazott Szíki Károly, az egri Kisgazdák vezetője, amikor szombat éjfélkor elindultak a  Székelyudvarhely közelében, Agyagfalva szomszédságában elterülő Nagy-galambfalvára. – Az egri színművész az 1980-as évek elején vitte színre az elcsatolt részeken és az amerikai-kanadai diaszpórában munkálkodó költők műveiből Görömbei András által szerkesztett összeállítását, amelyért a kommunista hatalom súlyos retorziókkal büntette őt. Ebben a nagy vállalásban ismerte meg kolozsvári lakásán, a Hórea út 48-ban Kányádi Sándort. A 3. emeleten életre szóló barátság köttetett, s ez az elkötelezettség indította a Szíki vezetésével szervezett kisgazda küldöttséget, mely szombaton reggel érkezett Nagy-galambfalvára. Gyerkó Levente polgármester fogadta az irodalomtörténészből, hittantanárból, művészettörténészből, előadóművészből álló társaságot. A munkareggeli, majd közös ebéd közben kötöttek egyezséget  Nagy-galambfalva kulturális megsegítése,  benne a Kányádi zarándokhely létrehozása kérdésében. A Kisgazda elnök korábbi években, míg a Harlekin Színház élén pénztámogatással segítette a székely községet több ízben, így az árvízkárok idején is, a híd visszaépítésében. A Kányádi Sándort búcsúztató gyászszertartásban-  a Befalazott szószék összeállításában ugyancsak megszólaltatott Farkas Árpád és Markó Béla- és Áder János, Tőkés László és Markó Béla, valamint a számos esetben általuk támogatásban részesített Böjte Csaba  közelségében vett részt Szíki Károly. A temetést követően a Kisgazdák egri elnöke Áder Jánosnak megköszönte példázatos levelét, melyet a költő-óriás halála alkalmából írt, s rövid megbeszélést folytatott a 2002-es és 2006-os heves megyei kampányról, amelyben Áder János érdekében aktívan vett részt. Böjte Csaba és dévai gyermekei társaságában hosszasan elidőzött Szíki Károly, és a ferences pappal – amerikai és kanadai találkozásaikat említvén-  a Tengeren túli magyarok köszönetét és meghívásukat tolmácsolta. A Tőkés Lászlóval folytatott baráti beszélgetésében Szíki  a Végítélet című, Tőkésről írott dráma erdélyi bemutatóinak sikereiről szólott. A Szíki vezette küldöttség Makfalván fejezte be baráti látogatását, melyet Vas Imre polgármester meghívására  fogadtak el. Hosszú emlékezés, a 3 és fél évtizedes emlékek zárásaként Kolozsvárra ment a kis küldöttség és a Hórea út 48-as számú épület előtt, ahol Kányádi Sándor élt. (Forrás: Heti Hang Szóró – Hangosan mindenről, ami nekünk fontos. – Eger)