Szíki Károly, a Kisgazda Polgári Egyesület Egri Szervezete elnökének amerikai körútja —- 3. rész

A Petőfi Teremben. - Szíki Károly, az egri Polgári kisgazdák elnöke, színművész és Dr. Áder János köztársasági elnökkel Miamiban (USA) - a Kép forrása: Szíki Károly

Sarasota, Miami: a Kossuth Klub elnökének, Krajcsik Györgynek meghívására érkezett Sarasotába az egri kisgazdák elnöke, Szíki Károly Arany Érdemkeresztes színművész.

Szíkinek nem idegen ez a gyönyörű floridai város, gyakran vendégeskedett az itt élő 1956-os forradalmároknál, Bánkuty Gézánál és Ilonánál, Tamáska Endrénél, aki maga is az egri színházban dolgozott a forradalom napjaiban, s Kisvarsányi Gézánál és Évánál. Több dokumentumfilmet is készített itt, legutóbb Kisvarsányi Gézáról, „Egy szívvel két hazában” címmel. Kisvarsányi szintén erős egri gyökerekkel bír, középiskoláját a Dobó Gimnáziumban végezte, innen vitték unkaszolgálatra, majd, mint egyetemi tanár sodródott bele a forradalomba, csakúgy, mint Éva asszony. Ezért a szabadságharc bukása után menekülniük kellett. Ez az emlékezés október 23-án délután azonban különösnek ígérkezett, mert az ünnepi beszéd megtartásához Krajcsik György megnyerte Mátrai Mártát, az Országgyűlés háznagyát. Az országgyűlés tagjának nem idegen terep Sarasota, hiszen 2007. július 16-án a Kossuth Klubban „Rendszerváltás Magyarországon — hol tartunk ma?” Címmel, tartott már nagy sikerű előadást. (Márta asszony Szombathelyen született, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtudományi Karán 1978-ban szerzett diplomát. 1998 óta Somogy megye képviselője. 2013-ban megválasztották az országgyűlés háznagyává.) A telt házas ünnepi gyülekezetet Mátrai Márta, egykori képviselő társának, Wittner Máriának szavaival szólította meg. Emlékezni jöttünk, mondta, s egy olyan nyomorúságos világ minden görcsét, bűnét felemlíteni, melyek kitermelték a szabadságvágyat, mert annyira embertelen világot épített fel az akkori diktatúra. Az igazi arcát a rendszerváltás után mutatta meg az a rezsim, mert előkerültek a régi, eltitkolt jegyzetek, megszólaltak az elhallgatottak, meghurcoltak, bebörtönzöttek. Megmutatkoztak a hősök, de bejelentkeztek az árulók is, a forradalom eltiprói. Ezért éberen kell állni a strázsán ma is. A  haza az emigráció mellett áll, s a kapu pedig mindenkor nyitva áll az itt élő magyarság előtt, hogy teljes életet éljünk.

Mátrai Márta beszédét nagy taps fogadta, szerették az emberek kedves előadását.

A háznagy után Szíki Károly lépett pódiumra és mintegy 40 percben bemutatta „Szabadságvágy” című előadásának részletét, költeményeket, melyekkel évezredes elnyomatásban megfogalmazódott életérzéseket tárt a közönség elé, segítségül híva Kányádi Sándort is, aki a leszakított országrész jajkiáltásait fogalmazta meg, mint kordokumentumot, s példázatát annak, hogy a Trianon-trauma után is milyen megmaradásösztön munkált a megtagadott, kirekesztett magyarokban.

Az előadást díszvacsora követte.

 Szabó László nagykövet, Berki Valéria, Szíki Károly, Gombolai Péter követ, Szakács Dénes – A kép forrása: Szíki Károly

Másnap Záhonyi Botond lakásán irodalmi est keretén belül a magyar könyvkiadás emigrációs hatásáról beszéltek a meghívottak. Záhonyi bemutatta az Antológia Kiadó (Lakitelek, Népfőiskola) megjelent, bátyja által írott, „Bougainvillea” című könyvét, mely az emigrációs magyarság egyféle, egyszemélyes kálváriáját mutatja fel.

Szíki Károly levetítette a Kányádi Sándor temetésén készített videofilmjét, Birta Anna, a  Miko Kollégium egykori diákja a kollégium megszüntetésére tett román szándékot vázolta, azt a brutális gőggel átitatott magyarellenes momentumot, ahogyan eltüntették a kollégium feliratát. Erre a brutalitásra a székelyek mutatós választ adtak, amikor a minden ablakba elhelyezett betűkből össze lehetett olvasni: Székely Mikó Kollégium. A Szabadságvágy egyféle kényszere és nagyszerűsége szülte ezt is, mint az ellenállás örök gyümölcsét.

A késő esti órákban került sor a forradalmár házaspár, Kisvarsányi Géza és Éva meglátogatására. A beszélgetés éjszakába nyúlt. Előkerültek Kisvarsányi Géza könyvei, melyek egy nyomorúságos kor dokumentumai és a forradalom tündöklő arcának felmutatói. A forradalmár házaspár búcsúzik, kik hosszú időn át vezették a Kossuth Klubot, de megidősödvén gyermekük társaságában keresnek új, megnyugvó pontot, valahol fenn, Észak-Floridában. Hallgasd meg a hangunkat!- hirdették és évtizedeken át harangszó lettek, arcokat felemelő, könyörgéstől sem mentes próbálkozás voltak és lettek orgonaszó, ami messzire hallik. Halljunk még rólatok forradalmárok, kik az egyetem kapujától induló menetben az első sorban meneteltetek. Fénylő arcotok nem kopott semmit, csak kicsit nehezebben lépdeltek! De mi ezekben a nyomokban megyünk tovább!

(Tudni kell, hogy Szíki több ízben is kérelmezte az egri közgyűlést, hogy Kisvarsányi Gézának, ki a recski ércmezőt feltérképezte, aki munkaszolgálatos megalázott volt és igaz forradalmár, költője is a nemzet harcainak, illessék kellő elismeréssel, legkevesebb egy díszpolgári címmel! Mindeddig ezt a kérés nem talált kellő fogadtatásra.)

Fogjuk be lovainkat, a lóerőket, és száguldjunk tovább Miamiba!

Miamiban nagy volt a sürgés-forgás, mindenki fényezett mindent, élére hajtották a várakozást, így várták Áder János államfőt. Hiába mondta-mondogatta bárki: Áder nem az a fajta ember, aki ezt elvárja. Vele lépkedtünk a tehéntrágyás sáros úton Nagygalambfalván, pocsolyában tapodott a Kányádi sírkertben és a fogadáson minden elhárító és biztonsági tiszt messze volt tőle, mint Holdtól a Nap. Áder ennek ellenére Miamiba 8 fekete kocsival érkezett, rendőrségi kocsi vezette fel a túlzsúfolt autópályákon. 20 perces késéssel gördült be, de mindenki csendben várta, mert tudta, itt Miamiban ő az első legfőbb méltóság, aki e szétomló kis közösséget megtiszteli, omlásából fel kívánja támasztani.

Dr. Áder János köztársasági elnök vidám gyermekek között Miamiban, és koszorúval tiszteleg a magyar 1956 hőseinek a tiszteletére állított emlékmű előtt – A kép forrása: Szíki Károly

A templomban rövid áhítaton vett részt, melyet Bodor Péter tiszteletes vezetett. A ceremónia további részének fő koordinátora a Szilágyság szívéből emigráló zilahi tanítónő volt, Berki Valéria. Róla több ízben írtunk már, hiszen nem csak a Miami-magyarságnak kovásza, de évek óta utat és lehetőséget keres a floridai s az erdélyi-moldvai magyarság között. Útjáról készült filmünk ennek ékes bizonyítéka.

Áder János, neje oldalán megkoszorúzta a Lukács László lelkész regnálása idején felállított ’56-os emlékművet, s elbeszélgetett forradalmárokkal, szabadságharcosokkal.

A ceremónia végén fogadásra került sor a Petőfi teremben, amely épületszárnyat Áder úgy emelt magasra, hogy: akik ilyen termet tudnak építeni, azok nincsenek elveszve. (A termet Bodor László tiszteletes regnálása idején Kolozsvári István, Orlandóban élő ’56-os forradalmár húzta fel. Sajnálatos, hogy mindezen információk nem jutottak az államelnök tudtára. Mert 1956 említésével, s annak ünnepnapján így teljes a floridai magyarság!)

A fogadáson hosszú baráti beszélgetés keretén belül bemutatkozott a washingtoni nagykövet, valamint Gyombolai Péter követ is, aki a küldöttséget vezette Miamiba.

Szíki Károly szót váltott Áder Jánossal, akivel Kányádi Sándor temetésén találkozott és azt a megnyugtató hírt adta át, hogy újabb és újabb Kányádi estek készülnek, s kerülnek bemutatásra Egerben is, a nemzet költője emlékének megőrzése tehát nem rekedt meg. Újabb találkozásukra Áder csak ennyit mondott: úgy tűnik, mi minden kilométer-kőnél találkozunk! Majd meghívta Szíkit a Sarasotában kezdődő Orvos Konferenciára.

Széles Tamás nagykövettel való beszélgetésben a diplomata az egri és egerszóláti kapcsolatait említette, neves borászokról szólt, a Bambara Hotelről, majd kérte Szíkit, hogy az „Egy szívvel két hazában” című filmjének több részét is küldje el, mert érdekli őt, hiszen a színházi filmes történések  a washingtoni diplomácia figyelmével bírnak.

Az Amerikai Egyesült Államok állami szervei által a magyar köztársasági elnök tiszteletére kiállított elnöki gépkocsi-oszlop – A kép forrása: Szíki Károly

Végül Key Westen járt a kisgazda elnök, megnézni, hogy az egy évvel korábbi hatalmas hurrikán pusztítását mennyire dolgozta fel a Sziget Együttes. Hemingway házában, kedves cisusok társaságában arról folytattak eszmecserét a floridai barátokkal, hogy: mi lehet az oka annak, hogy a magyar állatvédelmi törvény ilyen gyenge lábakon áll és hogy a magyarországi polgárok olvasmányélményétől miért kerül egyre távolabb Amerika leg délibb szárazföldi csücskében alkotó óriás író, „Akiért a harang szól” már csak halkan szól? (Forrás: Szíki Károly – Heti Hang Szóró—-Hangosan mindenről, ami nekünk fontos)