Szigorúbb szabályozás az élelmiszerrel érintkező anyagokra

Fotó: Shutterstock

A tagállamokkal folytatott egyeztetést követően az Európai Bizottság 2018. február 12-én olyan intézkedést fogadott el, amely sokkal szigorúbb határértéket (specifikus migrációs határérték vagy ,,SML”) állapít meg a Biszfenol A (BPA) élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokból való kioldódására, valamint kiterjeszti ezt a korlátozást olyan anyagokra is, amelyekkel az élelmiszertartó konzervdobozok belsejét vonják be.

A bizottság 2018. szeptember 6-tól hatályos 2018/213 rendelete értelmében „a 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propánnak (BPA) az anyagokon vagy tárgyakon alkalmazott lakkokból vagy bevonatokból élelmiszerekbe vagy azok felületére való kioldódása nem haladhatja meg 1 kg élelmiszerben a 0,05 mg (mg/kg) BPA értéket.”

Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő információ arra vonatkozóan, hogy mivel lehetne helyettesíteni a BPA felhasználását, és a biztonságosságra és a hatékonyságra vonatkozóan is több értékelést kellene elvégezni, mielőtt a BPA teljes mértékben kicserélhető lenne.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) a fennmaradó bizonytalanságok megoldása érdekében az új vizsgálatok és tudományos adatok eredményei alapján ismét elvégzi a BPA teljes újraértékelését.

Ez a munka várhatóan 2018 tavaszán kezdődik, és miután elkészült, a bizottság értékelni fogja a megállapításokat, és eldöntheti, hogy szükséges-e további lépéseket tenni a BPA tekintetében.

agrotrend.hu / NAK