Szigorodnak a büntetések

Az elmúlt időszak közvéleményt is felkavaró eseményei arra indították az igazságügyi kormányzatot, hogy a büntető törvénykönyv módosítására irányuló javaslatot tegyenek.

A javaslat szerint a legsúlyosabb, terrorcselekmény elkövetés, erőszakos, az élet és a testi épség elleni, különösen pedig a hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében a jövőben kizárnák a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

Mód lesz majd arra is, hogy a sértett vagy annak hozzátartozója védelme érdekében külön magatartási szabályt állapítsanak meg, illetve technikai eszközzel nyomon kövessék az elkövető mozgását.

Nagyobb jelentőséget kap a szabadulásra történő felkészítés és ennek keretében a pártfogó felügyelő reintegrációs programot készít. Az intézkedések kiterjedhetnek a befogadó környezetének felkészítésére.

Ha az elítéltnek kiskorú gyermeke van, a pártfogó felügyelő a várható szabadulás előtt kellő időben értesíti a gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A személy elleni erőszakos bűncselekmények esetében a feltételes szabadságra bocsátás kivételes esetben maradhat csak fenn, de ilyenkor kötelező lesz a pártfogó felügyelet elrendelése és az áldozatok védelmét szolgáló magatartási szabályok megállapítása.

A javaslattal kapcsolatban társadalmi egyeztetés is indult. Az országgyűlés várhatólag már a tavaszi ülésszak folyamán megtárgyalja a módosítás részletes szabályait.

Az elmúlt időszakban napvilágra került megdöbbentő hírek alapján megítélésem szerint el kellen gondolkozni a büntethetőség alsó korhatárának leszállításán is, mert a társadalom jóérzésű tagjai joggal várnák el még az iskolásoktól is, hogy indulataikat ne tettlegesen és ne nevelőiken vezessék le.

A Polgári Kisgazdák az erőszak minden formájának változatlan elítélése mellett szükségesnek tartják, hogy a kormányzat minden lehetséges intézkedést tegyen meg az egész társadalom és az áldozatok védelme érdekében.

Dr. Bakos Zoltán