Szépülő templomaink

A Református Ótemplom Pápán. - A kép forrása: papa-ma.hu

Ha máskor nem is, de halottak napja környékén a fél ország elindul és akár párszáz kilométert is utazik, hogy felkereshesse elhunyt szerettei sírját.

Mit minden évben én magam is így tettem és igen sok települést bejártam. Ezek között volt város is és nagyon apró falvak is. Bár tudtam arról, hogy a közelmúltban folyósított állami támogatásból sok helyen kezdtek a templomok külső-belső felújításához, de ezzel együtt meglepődtem, hogy ez milyen sok helyen valósult meg, illetve közelít a befejezéshez.

A templomok felújítása felekezetektől független és szerencsére minden történelmi egyház él is ezzel a lehetőséggel.

Jól tudjuk, hogy a hitet nem csupán az egyház által fenntartott intézményekben lehet gyakorolni, de Szent István óta fontos a magyaroknak az elérhető közelségben lévő általuk saját otthonnak tekintett templom megléte. Ezek az épületek szolgálták és szolgálják a lelki közösség fenntartásának a lehetőségét és szimbolizálják a hívők ragaszkodását.

Egy hívő ember számára még nagyobb örömre ad okot, hogy a tatarozáson kívül szerte az országban, de a Kárpát medence összes magyarlakta vidékén is új templomokat, imaházakat és egyéb egyházi épületet is létesítenek.

Ilyenkor sokszor fájó az összehasonlítás, hogy Európa és a világ számos táján bezárnak a hitéleti intézmények és vagy lerombolják ezeket, vagy korábbi létükhöz méltatlan célra hasznosítják őket.

Amennyire örülünk annak, hogy állami támogatásból és az egyházak, valamint az egyes egyházközösségek hozzájárulásából megvalósul a látható épületek megújulása, annyira vigyáznunk kell arra is, hogy a hívők lelki közössége fennmaradjon, sőt gyarapodjon.

A Polgári Kisgazdák örömmel üdvözlik az egyházi intézmények külső-belső megújulását és a maguk szerény lehetőségeik szerint támogatják is azt.

 

Dr. Bakos Zoltán