Szent Flórián óvja a láng és füst lovagjait

Tragikus kimenetelű épülettűz a Ráday kollégiumban. - A kép forrása: hirado.hu
Évszázadok óta kockáztatják az életüket a legkeményebb természeti csapások és katasztrófahelyzetek közepén. A Tűzoltók Világnapján, május 4-én köszöntjük a tűzoltókat a közösségért tett áldozathozatalukért, bátorságukért, az emberi életek és értékek védelméért. Összeállításunkban a hazai tűzoltók több mint 150 évébe pillanthat bele.

Szent Flórián az árvizek és a tűzvész elleni védekezés védőszentje. Szent Flórián egy keresztény hitre tért római katona volt, akit i.sz. 304-ben, a mai Ausztria területén található Enns folyóba dobtak kővel a nyakában – ezért tisztelik az árvizek védőszentjeként. Szent Flóriánról azt tartják, hogy fiatal korában imádságára kialudtak a kisebb tüzek, így lett a tűzoltók és a kéményseprők védőszentje. 1999-ben halála napját, május 4-ét kiáltották ki a Tűzoltók Világnapjának. Hazánkban a XVII. századtól imádkoznak hozzá, és számos szobrot állítottak neki.

„Tűzre, vízre vigyázzatok, hogy le ne égjen a házatok!
Kérjétek a Szent Flóriánt, hogy oszlassa el a nagy csapást.”

Magyarországon a szervezett tűzoltás története a polgárság és a céhek kialakulásához fűződik. A Katasztrófavédelem oldalának tanúsága szerint a XVII. században alakult diáktűzoltóságok tekinthetők az első önkéntes szervezeteknek, melyek komoly szerepet vállaltak – különösen Sárospatakon és Debrecenben – a városi tüzek oltásában is. A Magyar Királyság első tűzoltóságát 1835-ben, Aradon hozták létre, majd 1866-ban megalakult a Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet. A főváros vonatkozásában csak 1870-ben jött létre a Pesti Tűzoltó-egylet, valamint az első hivatásos tűzoltóparancsnokság, melyeknek gróf Széchenyi Ödön lett a vezetője.

A két világháború embertelen kihívás elé állította nemcsak az országot, de a tűzoltóságokat is. Az első világégés során a tűzoltók legtöbbjét besorozták, a szervezetek csak az 1930-as években találtak magukra. Az első tűzrendészeti törvénycikk pedig 1936-ban készült el. A második világháború ismét elszólította az állomány nagy részét, a tűzoltóság a megsemmisült eszközök hiányával egyaránt küzdött.