Székely László és Bándi Gyula: felül kell vizsgálni a zöldhulladék-égetés általános szabályaitól való eltérést

Zöldhulladék-égetés. - A kép forrása: martonvasar.hu

Az alapvető jogok biztosa és a jövő nemzedékek szószólója szorgalmazza annak felülvizsgálatát, ami szerint a települési önkormányzatok rendeletekkel eltérhetnek a zöldhulladék égetésére vonatkozó szabályoktól. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a kezdeményezést arra alapozza ták, hogy a huszonhárom éve elfogadott törvénypont ellentmond a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2015. január 1-től hatályos szabályozásának, amely pontosan meghatározza az ingatlanhasználók zöldhulladékkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

Dr. Bándi Gyula a jövő nemzedékek szószólója. – A kép forrása: pestisracok.hu

Székely László ombudsman és Bándi Gyula szószóló a háztartási zöldhulladék – avar és kerti hulladék – égetésére vonatkozó szabályokról szóló jelentésükben rámutattak: most a jogi szabályozás lehetővé teszi a települési önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben szabályozzák a zöldhulladék égetésének feltételeit, miközben a levegő védelméről szóló jogszabály általánosan megtiltja a hulladékégetést. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok nem hozhatnak olyan rendelkezést, amely a jogszabályokban foglaltaknál kevésbé szigorú környezeti előírást tartalmaz. A zöldhulladék égetésénél keletkezett szennyezőanyagok a hatásterületen élők számára közvetlen egészségügyi kockázatot jelentenek. Kitértek arra is, hogy a jogszabály szerint nem világos, az ingatlanhasználók miként, milyen megkülönböztetés alapján dönthetnek a zöldhulladék elégetéséről, vagy a hulladékgazdálkodóhoz történő eljuttatásáról. A jelentés szerint a szabályozás ellentmondásai sértik az alaptörvényben biztosított egészséges környezethez való jogot. Székely László és Bándi Gyula javasolta a környezetügyért felelős agrárminiszternek, hogy kezdeményezze a rendelkezés hatályon kívül helyezésé. (Forrás: MTI)

 Dr. Székely László, az alapvető jogok biztosa. – A kép forrása: ajbh.hu

A jogszabályoknak mindenképpen harmóniában kell állniuk az Alaptörvénnyel, és az önkormányzati rendeletek nem ütközhetnek a törvényi rendelkezésekkel. Az Alaptörvény az egészséges környezethez, ezen belül a tiszta levegőhöz való jogot az alábbiak szerint szabályozza: Magyarország Alaptörvénye; Szabadság és felelősség; XXI. cikk “(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”. (KPE)