Szakértőink útján széles körben igyekszünk tájékoztatást adni tagjainknak (kpe) /A közmű-csatlakozások elősegítése

A Kormány által a Parlamentnek benyújtott törvényjavaslat – elfogadása esetén – 2021. január elsején léphet majd hatályba.

A javaslat címe: Az ingatlanok közműcsatlakozásának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról.

A villamos-energiáról, a földgázellátásról, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvények egységes irányelvek szerint módosulnak majd.

Azon esetben, ha jogosult- kötelezett a határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik az igénybejelentéssel kapcsolatban, úgy az engedély megadottnak tekintendő és a kivitelezést el lehet kezdeni.

Ha a munkálatok négy hónapon belül elkészülnek a terveknek megfelelően és a jogosult megtagadja, úgy a műszaki hatóságé a döntés joga. Vagy megadja az engedélyt, vagy megállapíthatja, hogy valóban el kellett volna utasítani a kérelmet. Ebben az esetben viszont a szolgáltató a csatlakozással kapcsolatos valamennyi igazolt /!/ költséget köteles megtéríteni.

Figyelem: a visszatérítés iránti eljárásra kérelem alapján kerül sor!!! Ennek díja 22.000 Ft, de kedvező elbírálás esetén visszafizetik.

A végrehajtással kapcsolatos szabályokat kormányrendeletben fogják megállapítani.

Az új szabályozás döntően a lakossági építkezések bürokratikus terheit csökkenti, így a Polgári Kisgazdák örömmel fogadják a tervezett módosítást!

 

Dr. Bakos Zoltán