Soron kívüli ülnökválasztás

A Magyar Közlönyben olvasható a köztársasági elnök határozata, mellyel a Pesti Központi Kerületi Bíróság / az ország legnagyobb területű és ügyforgalmú bírósága / illetékességi területére soron kívüli ülnökválasztást rendelt el.

Ennek időpontja 2021. március 15-e és április 30-a közé esik.

A választásra az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára kerül sor, kb. a rendes választások félidejében. Bár jelenleg már igen kevés ügycsoport esetében írják elő a hivatásos bíró mellet két ülnökkel  / korábbi nevén népi ülnök / való kötelező eljárást, de okkal feltehető, hogy létszámuk megfogyatkozott, és a szabályszerű működés biztosítása érdekében kerül sor a választásra.

A Pesti Központi Kerület Budapest V.,VI.,VII.,VIII.,IX., X.,XIII.,XIV.,XVI. és XVIII. kerületét foglalja magában.

Az eljárás menete az, hogy ezen kerületek  akár egyetlen lakosa is írásban, az önkormányzat felé címezve ajánlást ad le egy másik személy megnevezésével, aki szintén ezen kerületben él.

A jelölés – és így a megválasztás – feltétele  a magyar állampolgárság, nagykorúság, büntetlen előélet, és hogy az illető ne legyen eltiltva a közügyek gyakorlásától.

A beérkezett jelölések alapján a helyi képviselők döntenek a megválasztásról.

Az ülnök ugyanazon jogosítványokkal rendelkezik, mint a hivatásos bíró.

Általában csupán havi pár alkalommal kerül sor tényleges munkavégzésre, melyért mindenkor díjazás jár.

A Polgári Kisgazdák számára nem mindegy, hogy kik ülnek a bírói pulpituson, ezért szeretném biztatni főleg tagjainkat, hogy minél több arra érdemes ember jelölésére, megválasztására kerüljön majd sor!

Dr. Bakos Zoltán