Sikerrel pályázott a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére a BSZC

Fotó behir.hu

A Békéscsabai Szakképzési Centrum az „Eredményes Békéscsabai Szakképzésért” elnevezésű GINOP-6.2.3-17-2017-00027 azonosító számú pályázat keretében „a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” vissza nem térítendő támogatásban részesül. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 492,15 millió forint támogatásban részesül a Békéscsabai Szakképzési Centrum. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Széchenyi 2020 programban.

A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele.

A projekt megvalósulási kezdete 2017.11.01. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020.04.30.

A megvalósításban résztvevő tagintézmények:

  • Békéscsabai SZC Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma
  • Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  • Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma
  • Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
  • Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
  • Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma
  • Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
  • Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A projekt célkitűzése a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása, az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel. A megvalósítás során a 9-10. évfolyamos tanulók körében alapkészség-felmérés, értékelés alapján, vegyes összetételű 4-8 fős csoportokban zajlik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A projekt időszakában tanulói életpálya-építési programok, pályaválasztási tanácsadás, mentori szolgáltatások és egyéb a célkitűzésnek megfelelő segítő tevékenységek kerülnek megvalósításra.

(behir.hu)