Sérelemdíj soron kívül

Fotó origo.hu

A bűncselekménnyel okozott kár, illetve a sérelemdíj érvényesítése az elfogadott törvénymódosítás alapján a jövőben is a polgári perrendtartás szabályai szerint történik, de eltérésekkel. Ennek indoka, hogy az érintettek igen lassan juthattak hozzá az őket megillető összeghez.

Gyorsított perre akkor kerülhet sor, ha a bíróság jogerős ítélettel megállapította a bűncselekmény elkövetését és nem került sor a polgári jogi igény megítélésére.

A gyorsítás és az eljárások egységességének biztosítása érdekében az ügyek a törvényszék hatáskörébe tartoznak, méghozzá az igényt érvényesítő felperes lakhelye szerinti illetékességgel. A keresetlevelet alaki kötöttség formanyomtatvány kitöltése nélkül is elő lehet terjeszteni! A törvényszéki eljárásnak azért is nagy jelentősége van, mert itt biztosított az elektronikus hírközlő hálózat útján történő meghallgatás, ami a sértette megkíméli a személyes találkozás traumájától.

Könnyítés, hogy nem kötelező a jogi képviselet, továbbá költségfeljegyzési jog illeti meg a felperest, tehát például eljárási illetéket nem kell leróni, avagy szakértői díjat előlegezni.

Az ügyekben soron kívül jár el a bíróság intézkedéseit általában nyolc munkanapon belül kell megtennie.

A bíróságnak joga lesz biztosítási intézkedés megtételére is annak érdekében, hogy a későbbiekben az igény kielégíthető legyen.

Jelentős újítás, hogy a büntetésvégrehajtási bíró köteles a sértettet tájékoztatnia gyorsított eljárás lehetőségéről és módjáról ezt követően dönthet, hogy érvényesíti-e igényét?

A Polgári Kisgazdák mindig igyekeznek kiállni a sérelmet, kárt szenvedett állampolgárok érdekeiért, ezért az új rendelkezések bevezetését indokoltnak tartjuk, támogatjuk.

 

Dr. Bakos Zoltán