Részvétel a Kohéziós Politikát tárgyaló Általános Ügyek Tanácsának ülésén

Fotó: europa.eu

A kohéziós miniszterek tanácskozásán Luxemburgban a magyar Kormányt a Miniszterelnökség két államtitkára, Vitályos Eszter és Takács Szabolcs képviselte.

Vitályos Eszter felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kohéziós politikának továbbra is a Szerződésekben meghatározott célokat kell szolgálnia, azaz a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését.

Ennek értelmében nem szabad mesterséges kapcsolatot létrehozni egymással össze nem függő ügyek között, mint például a kohéziós és migrációs politika vagy a kohéziós és adópolitika. Az államtitkár kiemelte, hogy a bevándorlók integrációja nem jelenhet meg a kohéziós politika szakpolitikai céljaként. Emellett rámutatott, hogy a kohéziós politika nem egyfajta nyugat-kelet irányú szolidaritás, hanem az egységes piac működőképességének zálogát jelentő uniós beruházási politika. A mai találkozó azért is kiemelt jelentőségű, mert Magyarország újra nyomatékosan kifejtette az álláspontját, – még azelőtt -, hogy a Bizottság májusban bemutatja a következő hétéves költségvetési ciklusra vonatkozó pénzügyi és kohéziós politikai javaslatát. (Forrás: Miniszterelnökség, kormany.hu)

A Polgári Kisgazdák egyetértenek azzal, hogy sem az uniós kohéziós, sem az uniós agrárpolitikát nem lehet összemosni a migrációs politikával. A Polgári Kisgazdák álláspontja változatlanul az, hogy az Európai Unió tagállamai közötti gazdasági különbségeket egy helyesen alkalmazott kohéziós és agrárpolitikával ki kell minél előbb egyenlíteni. Ugyanakkor azt sem lehet szó nélkül hagyni, hogy az Európai Unió migrációs politikája sajnos eddig nagyon elhibázott volt. Az Európai Unió minden tagállamának célszerű lenne végre már felismerni, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor álláspontja szerinti megoldás a helyes út. Nevezetesen az, hogy nem a bajokat kell Európába importálni, hanem azokat a bajok keletkezésének a helyén kell segíteni, megoldani. Ebben Magyarországnak – a gazdasági erejéhez mérten – a népélelmezés alapját adó öntözés- és agrártechnológiai fejlesztésben lehet jelentős szerepe.