Pótolhatatlan kincsünk: az ivóvíz!

Fotó pixabay.com

Az elmúlt hónapok másról sem szólnak / a sajnálatos háború mellett /,mint az energia beszerzése, az azzal való takarékoskodás. Ez nagyon helyes, de ettől még nem szabad elfelednünk, hogy ettől talán csak egy pótolhatatlanabb anyag létezik, a víz, ezen belül is az ivóvíz.

Már korábban is leírtam, de megismétlem: Magyarországon nem becsüljük meg eléggé, hogy gyakorlatilag az ország egész területén jó minőségű ivóvízzel rendelkezünk! Ennek fenntartását  kívánja elősegíteni a belügyminiszter 1/2023. számú rendelete.

A jogszabály figyelembe vette a  környezet védelmét, az egészségügyet és a vízgazdálkodást is.

Előírták, hogy  a vízgyűjtő területeken egységes monitoring  információs mechanizmust kell működtetni, télen és nyáron adatokat kell szolgáltatni az uniós előírásoknak  és  tanácsi irányelveknek megfelelően.

Részletesen foglalkozik a rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatokkal. A kockázatbecslést a Nemzeti Népegészségügyi  Központ módszertani útmutatása szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni.

Meghatározták a az üzemeltető, a közcélú ivóvízmű és  a közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú  ivóvízmű fogalmát, az ezekkel szemben támasztott szakmai  követelményeket, az elvégzendő  vizsgálatokat és az adatszolgáltatást.

A  meglévő közösségi ivóvízellátást biztosító saját célú  ivóvízmű üzemeltetője  üzemeltetési szabályzatát 2025. január 12-ig köteles beterjeszteni a területi vízügyi  hatósághoz.

Meghatározták, hogy mely uniós  parlamenti és tanácsi irányelvekkel való egyezést szolgálja a rendelet.

Egy teljesen szokatlan zárómondat: a rendelet a kihirdetés napján 23 órakor lépett hatályba!

A Polgári Kisgazdák mindig kiemelt figyelmet  fordítottak a vízzel, ezen belül is az ivóvízzel kapcsolatos tárgykörökre. Figyeljük, üdvözöljük az ezzel kapcsolatos új jogszabályokat!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő