Pokorni Zoltán: Az általános iskoláink kudarcosak

Fotó: femina.hu

Egyetértünk Pokorni Zoltánnal abban, hogy minden jó szándék ellenére nem sikerült érdemi haladást elérni a kistelepülések, kislétszámú iskoláinak megerősítése területén. Nem tartottuk azt megoldásnak korábban sem, hogy a helyi önkormányzatok úgy kívántak megszabadulni a gyakran kudarcos iskolafenntartás és támogatás alól, hogy átadták iskoláikat valamelyik egyháznak. Az iskolafejlesztés, a kistelepülések számára a szükséges feltételek biztosítása a tanuláshoz és a továbbtanuláshoz állami feladat. Ez a feladat semmilyen más társadalmi szervezetre nem hárítható át. Nekünk, Polgári Kisgazdáknak szívügyünk és megmaradásunknak is záloga, hogy a kistelepülési iskolák egyre magasabb színvonalon működjenek. Különösen fontos lenne, hogy ezekben az iskolákban kötelezően megvalósuljon a mezőgazdasági ismeretek oktatása, az új agrár-nemzedék magas színvonalú nevelése. (TKB)

Pokorni Zoltán, Hegyvidék fideszes polgármestere a szerdán megjelent Pesti Hírlap első számában megjelent interjújában egyebek mellett kitért az oktatás helyzetére is, az egykori oktatási miniszter szerint bőven lenne mit tenni a kistelepülési, kis létszámú iskolákért, amelyek nem feltétlenül kerültek jobb helyzetbe az állami kézbe vétel óta. A szakképzés átalakítása kapcsán megjegyezte, hogy „az általános iskoláink kudarcosak”. A kudarcos helyzet miatt ugyanis oda jutottak a szakiskolák, hogy nekik kell megtanítaniuk a gyerekeket szorozni és olvasni. Pokorni szerint az állami iskolák sok módszert átvehetnének az alapítványi és magániskoláktól – a bürokratikus keretrendszernél pedig nyitottabb, gyorsabb akciót követelő iskolarendszerre lenne szüksége a magyar társadalomnak. INDEX.HU