Pilisszentlászló katolikus kálváriája

Rég várt nagy napra ébredt 2021. június 26-án a Szentendre közelében lévő festői kis falu lakossága Pilisszentlászlón: elérkezett a kálvária felszentelésének napja!

Szinte hihetetlen, hogy egy / korábban / teljes egészében katolikus hívek lakta falucskában, ahol gyönyörű templom is, szép kápolna is található, nem volt korábban kálvária.

A templom, és a mellette lévő temető közelében lévő részt kálváriának nevezték, de ott csupán egy szép kőkereszt található / ennek története egy külön írást is megérdemelne, a lényeg, hogy valaha egy helybéli izraelita kereskedő létesítette/ . Régi vágya volt  a helyieknek,hogy ehhez csatlakozva kálvária létesüljön.

A falu volt polgármestere, Franyó Rudolf és Fajcsák Tibor plébános végső elhatározása, összefogása, sok imádság végül meghozta gyümölcsét!

Nem kis jogi, majd gyakorlati munka  kellett már ahhoz is, hogy a területet megszerezzék, és a gyakorlatban alkalmassá tegyék  a stációk felállítására.

A munkálatok döntő részét Franyó Rudolf végezte hosszú időn keresztül, majd a megvalósulás lehetőségét látva lelkes segítői is akadtak.

A jeles napon – embert próbáló hőségben – a falu, de a szomszédos települések lakói is szép számmal megjelentek,  nem csupán a katolikus hívek köréből.

Fajcsák Tibor plébános ismertette a kálvária létesítésének történetét, majd Dr. Cserháti Ferenc Esztergom–budapesti aranymisés segédpüspök egyenként megáldotta a stációkat, végül az összes megjelentet.

A szép alkalom agapéval ért  véget.

Hitre, vallásra való tekintet nélkül biztatom a Polgári Kisgazdákat, de bárki mást is, hogy a pálosok volt kolostorának közelében , a dombon lévő gyönyörű, Szent Lászlónak szentelt templom mellett / ahol Csák Máté megkötötte a békét a pápai nunciussal / sétáljanak el a kálváriához ,ahol a ma is élő hit valós remekével találkozhatnak.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő