Péter Sándor értesítése alapján: Fontos határidő közeleg a termelők számára

Fotó: Shutterstock

Az idén bekövetkezett mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek november 30-ig nyújthatóak be – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke.

Elektronikus úton

Rácz Imrétől megtudtuk, a károsult termelők 2021-ben is a megszokott módon, elektronikus úton tudják november elejétől benyújtani a kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is be lehet nyújtani, aktualizálni, de a kincstár és az agrárkár-megállapító szerv a november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről legkésőbb 2022. március végéig születik döntés és az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást.

A kérelemben a növénykultúra tárgyévi és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett az ársávot is megadták, a számításhoz a referenciaártól eltérő, az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható – hívja fel a figyelmet a NAK megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a most közzétett 2016–2020. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel.

A 2016–2020. évi átlaghozam-adatok mellett a 2021. évi átlaghozam-adatok is elérhetőek, amely utóbbiakat kizárólag akkor kell alkalmazni a kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre az idei évi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50 százalékot. A referencia-időszak közzétett referenciaárait és átlaghozam-adatait az Agrárminisztérium adott esetben felülvizsgálhatja – például a végleges KSH adatok alapján. A felülvizsgált és ennek keretében módosult referenciaadatok csak a tárgyévi kárenyhítő juttatás szempontjából relevánsak és nem jogosítja fel a termelőt a korábbi kárenyhítő juttatás iránti kérelmének utólagos módosítására.

Így állapítják meg

Rácz Imre beszélt a juttatás mértékének megállapításáról is. Eszerint a kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással. A mezőgazdasági termelő ugyanakkor a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően – az adott kár­enyhítési évre vonatkozóan – nem kötött az adott növénykultúrára jellemző aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.

Forrás: szon.hu, KM