PEDOPFILOK : STOP!

FORRÁS PIXABAY, ESI GRÜNHAGEN

Kis hazánkban ritka az olyan történés, fogalom, bármi egyéb, mely a társadalom gyakorlatilag teljes egészének körében elfogadásra talál. Most ilyen ténnyel állunk szembe: a pedofíliával kapcsolatos, közelmúltbeli történések kapcsán gyakorlatilag minden oldalról megvetés, elítélés kíséri ezt a jelenséget, hiszen a gyermekeknek joguk van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődésre.

Az eseményekre a Kormány példás gyorsasággal reagált, és benyújtotta az Országgyűlés felé ” A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek  védelme érdekében egyes törvények módosításáról ” című törvényjavaslatot.

Úgy gondolnánk, hogy  jogilag egyszerű kérdésről van szó , a gyors és alapos előkészítő munka felmérte a teljes érintett jogterületet, így tizenkét meglévő törvény egyidejű, részleges módosítása vált szükségessé.

Elsődlegesen kimondják, hogy az állam védi a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát. Igen , ki gondolta akár csak pár éve is, hogy erre szükség lehet…

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások új szabályozása a szülők és a gyermekek médiatudatosságát növelő intézkedések bevezetését, ellenőrzését írja elő.

Új és jelentős elem,hogy megújul a bűnügyi nyilvántartási rendszer. Az arra jogosultak adatokat igényelhetnek, betekinthetnek a nyilvántartásokba a gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek adataival kapcsolatban.

A név, a születési év, a lakcímként nyilvántartott település, az  arcképmás válik megismerhetővé. Természetesen az adatmegismerés szükségességéről nyilatkozni kell.

A megismert adatot bizalmasan kell kezelni.

A Munka Törvénykönyve módosulása kapcsán a jövőben pedofil bűncselekmény elkövetője semmi olyan munkakört nem tölthet be, foglalkozást nem folytathat, amikor 18 év alattiakkal kerülhetne kapcsolatba.

Természetesen a legtöbb módosítást a Büntető Törvénykönyv tartalmazza.

Az elévülés kapcsán lényeges változás, hogy  nem számít be az időbe azon tartam, amikor a sértett nem töltötte be a 21. életévét. Kimondják, hogy bizonyos körben a cselekmény soha nem évül el!

Az elkövetők gyakorlatilag teljes köre kizárásra kerül a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Meghatározott foglalkozásoktól végleges hatállyal el kell tiltani a pedofilokat.

A szexuális bűncselekményt 18 év alattiak sérelemére elkövetők, ill. a gyermekpornográfiában bármely módon részt vállalók cselekménye a jövőben részletesebb, egyértelmű szabályok szerint minősül majd, senki nem maradhat büntetés nélkül, aki bármely formában is ezeknek részese volt!

A büntetési tételek felsorolásától eltekintek, de akár húsz év elzárás  is lehet!

A jövőben kormányzati szolgálati jogviszony sem létesíthető az ilyen bűncselekmény miatt elitéltekkel, az  államigazgatásban politikai vezető tisztséget nem tölthetnek be.

A hatályba lépésre igen gyorsan sor fog kerülni.

Mint Polgári Kisgazda azt kívánnám,hogy ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésére ne kerüljön sor, de sajnos vagyok annyira reális, hogy tudjam: reálisan a jövőben is várható ilyen  bűnügyek napvilágra kerülése. A teljes társadalom elítélése mellett a jog minden eszköze is találja meg ezeket a személyeket kemény, megtorló kézzel!

 

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő