Pár szó a közjegyzői és az ügyvédi munkadíjakról

Fotó: htfsz.hu

Jelen kis írásom alapját a közelmúltban folyt beszélgetés adja.

Régi ismerősömmel találkoztam, aki hosszú évek óta nyugdíjas, két későn született fiúgyermek édesapja. Beszélgetésünk során panaszkodott:

szándékában állt lakását és nyaralóját már most, életében gyermekeinek ajándékozni. / Régi olvasóim jól tudják, hogy általában nem vagyok híve annak, ha valaki előre meg kívánja oldani az  öröklés kérdését. /

Érdeklődött, iratmintákat keresett, elő is készítette a szerződés tervezetét. Ennek kapcsán megtudta azt is, hogy jelenleg földhivatali bejegyzésre csak közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alkalmas.

Így esett, hogy felkeresett több ügyvédet és közjegyzőt. Az ellenjegyzést – igen helyesen – mindenhol megtagadták, de a szerződés elkészítését készséggel vállalták volna. Felháborodva mesélte, hogy pénzt, sőt az ő nyugdíjához képest jelentős összeget kértek volna az okirat elkészítéséért. / Ezt annál is inkább nem csodálom, mivel egy budai lakásról és egy balatoni házas nyaralóról volt szó. /

Feltette nekem a kérdést: miért kapják az ellenjegyzésre jogosultak az államtól a feltehetőleg magas fizetésüket, ha még tőle is pénzt kérnek?

Meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen tévhit létezhet még!

Nos a közjegyző is, az ügyvéd is egyéni vállalkozó, mindkét kör speciális jogosítványokkal és kötelezettségekkel. Viselik a vállalkozókat általában terhelő adókat, járulékokat, fenn kell tartsák irodájukat, stb. Az államtól egyik kör sem részesül semminemű juttatásban!

Félreértés ne essék: nem kívánok kéretlen, fogadatlan prókátora lenni sem a közjegyzőknek, sem az ügyvédeknek, nem kívánok gyűjtést rendezni megélhetésük biztosítására, de ami tény, az tény!

A két foglalkozás között számos jelentős különbség van, lehet hogy ezek taglalására is szentelek majd időt. A mostani téma szempontjából a legjelentősebb eltérés, hogy  a közjegyzői munkadíjakat állami jogszabályok rögzítik, tehát az esetleges mérséklésre szinte nincs is lehetőség, főleg nem a méltányosságból történő elengedésre. A mértéket az ügyérték és a munkavégzés időtartama határozza meg alapvetően.  Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya, annak mértéke sok mindentől / érték, az elvégzett munkára fordított idő, stb./ függ.

Kedves ismerősömet azzal bocsátottam útjára, hogy lám, a Sors is azt az utat – az öröklést – szánta vagyonának, amit én magam is helyesnek tartok.

Mint mindenben az élet területén, azt kell megállapítsam: helyes és elengedhetetlen, hogy egy-egy probléma felmerültekor az alapokkal legyünk tisztában, utána mondjunk véleményt!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő