Papp Tamás értesítése alapján: Újabb kedvezmények a tagdíj-megállapítás során

A 2020. évtől kezdődően a NAK egyszerűsítette a korábbi tagdíjbevallási és tagdíjfizetési folyamatokat azáltal, hogy tagjai helyett elvégzi a tagdíj megállapítását. A tagság részéről felmerült kérések és az eddigi tapasztalatok alapján 2021 őszén újabb kedvezmények is bevezetésre kerültek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének döntése értelmében a 2021. évi tagdíj-megállapítás két ütemben zajlik. Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagok közül az év első felében (2021. május 1. és június 15. között) a gazdálkodó szervezetek tagdíj-megállapítására került sor, az év második felében (2021. október 15. és november 15. között) pedig az őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj-megállapítása zajlik.

A 2021. évi tagdíj megállapításának alapjául a 2019. évi bevétel, árbevétel adatok szolgáltak. A NAK által megállapított 2021. évi tagdíjat, illetve a számításhoz felhasznált adatokat a kamarai tagok, illetve az általuk az e-Irodán keresztül meghatalmazott könyvelők, adószakértők, adótanácsadók vagy könyvvizsgálók 2021. október 15-től tekinthetik meg a www.nak.hu oldal e-Iroda felületére belépve (az adószakértők és adótanácsadók a könyvelőkkel azonos jogokat élveznek). Amennyiben a megadott adatokkal és az azok alapján kiszámított tagdíjjal egyetértenek, úgy elfogadhatják azt. Ha módosítani szeretnének az adatokon, vagy kedvezményt kívánnak igénybe venni, úgy azt – a szükséges igazolások mellett – 2021. november 15-ig tehetik meg. Azon tagok esetében, akik nem hagyják jóvá a NAK által megállapított tagdíjat, de a korrekció lehetőségével sem élnek, a határidő leteltét követően a tagdíj-megállapítás automatikusan elfogadottá válik. A 2021. évi tagdíj megfizetésének határideje 2021. november 30. A tagdíj kiegyenlítéséhez tagjaink számára lehetőséget biztosítunk az e-Irodán keresztül indítható online díjfizetésre: a bankkártyás fizetés mellett idén már azonnali, online átutalásra is van mód.

Az idei évtől – a jövedéki adóhoz hasonlóan – a bevallott és megfizetett népegészségügyi termékadó (NETA) összegével is csökkenthető a tagdíjfizetés alapját képező árbevétel. Mivel a gazdálkodó szervezetek esetében már lezárult a 2021. évi tagdíj-megállapítási időszak, ők felülvizsgálati eljárásban vehetik igénybe a kedvezményt.

Azon tagjaink, akik esetében az agrárgazdasági árbevétel teljes árbevételen belüli aránya nem haladta meg az 50 százalékot, eddig is kérhették, hogy a tagdíjukat kizárólag az agrárgazdasági árbevételük alapján állapítsuk meg. A 33 és 50 százalék közötti arány esetén eddig főigazgatói jóváhagyásra volt szükség, 2021. őszétől ez azonban nem szükséges. Amennyiben valamely tag esetében az agrárgazdasági bevétel aránya az 50 százalékot nem haladja meg, és ezt megfelelően igazolja, automatikusan megkapja a kedvezményt.

Változtak a tagdíjkedvezmény-igazolások szabályai, összeghatárai is. Azokat a kedvezmény igénybevételére jogosító tételeket, amelyek a tag könyveléséből, kimutatásaiból egyértelműen meghatározhatók (ilyenek például az agrártámogatások, a jövedéki adó vagy a tárgyi eszköz levonások), 300 millió forintot meg nem haladó árbevétel esetén igazolhatja könyvelő, adószakértő vagy adótanácsadó. Ez az értékhatár eddig 50 millió forint volt. Továbbá, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a NAK részére szolgáltatott árbevétel adat és a tényleges árbevétel között eltérés van, akkor – ha a NAV által közölt bevétel nem haladja meg az 50 millió forintot – azt könyvelő, adószakértő vagy adótanácsadó is igazolhatja, csak e felett van szükség könyvvizsgáló bevonására, vagy hatósági (NAV) igazolás beszerzésére.

Az igazolások kiállításához szükséges, aktuális nyomtatványok elérhetőek az Igazolás minták menüpontban.

A kisvállalati adózási formát (KIVA) alkalmazó tagokról a NAK csak bevétel adatot kap, nem pedig a tagdíj-megállapítás alapjául szolgáló nettó árbevétel adatot, így csak ez alapján tudja meghatározni a tagdíjfizetés alapját. Amennyiben a kettő között különbség van (mert például a tag tárgyi eszközt is értékesített), úgy az érintett az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus Beszámoló Rendszer portálján közzétett eredménykimutatás benyújtásával igazolhatja nettó árbevételét.

A 2020. évi tagdíj felülvizsgálatát 2021. október 31-ig kérhetik tagjaink a szükséges igazolások megküldése mellett. A 2021. évi tagdíj felülvizsgálatát – az eltérő tagdíj-megállapítási időszakok miatt – a gazdálkodó szervezetek 2022. június 15-ig, az őstermelők és egyéni vállalkozók 2022. november 15-ig kérhetik. A felülvizsgálati időszakban módosított tagdíjakat az újonnan megállapított tagdíj 20 százalékának megfelelő felülvizsgálati pótlék is terheli.

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll tagjaink, illetve a velük együttműködő könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló szakemberek rendelkezésére a következő elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@nak.hu; belföldről ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 900 365.

Forrás: NAK