Papp Tamás értesítése alapján: Korszerűsítik a csapadékvíz-elvezetést Pápán

Fotó Polgár Bettina, Napló

A város önkormányzata 400 millió forint támogatást nyert el a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-os kiírásra benyújtott pályázatával, mely a város problémás területeinek csapadékvíz-elvezetését oldja meg – jelentette be szerdán Áldozó Tamás polgármester és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

A tervezett fejlesztéseket gazdasági, környezeti és lakossági igények indokolják. A csapadékvíz közintézményeket, köztulajdont, üzleteket, és lakóingatlanokat is veszélyeztet. A probléma kialakulásában jelentős szerepük van az elmúlt évtizedekben bekövetkezett környezeti változásoknak. A szélsőséges időjárás következtében a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetését a meglévő rendszerek már nem mindig biztosítják.

Jelenleg az Ady és a Tapolca sétányon szükséges elválasztott rendszerű, megfelelő méretezésű csapadékcsatorna kialakítása. A beavatkozási terület Pápa belvárosában található, ahol a szűk közterületek és a meglévő közműhálózat miatt zárt csapadékcsatorna kialakítása szükséges.

A beruházás keretében 800 folyóméter hosszúságba alakítanak ki csatornát az Ady és a Tapolca sétány területe alatt. A csatorna egyik végpontja a Kankalin utca torkolata, másik végpontja pedig a Radnóti utca, a Kékfestő Múzeum. Az Ady és a Tapolca sétányt elválasztó Szalmavári Kovács János utcában – a megépítendő csatornába becsatlakoztatva – 110 folyóméter hosszúságban zárt csapadékcsatorna kialakítása történik meg. Az érintett szakaszokon a szükséges aknák kialakítására, illetve adott esetben a közműkiváltásokra és az útburkolat helyreállítására is sor kerül. Mindez azt jelenti, hogy két, egymásra merőleges csapadékvíz csatorna épül, egyik a sétányok alatt, másik a Szalmavári utcában.

A létrejövő hálózat befogadója az Ady sétány alsó szakaszán lévő zárt csapadékcsatorna lesz, amely a Tapolca patak régi medrének vonalvezetését követve az Erzsébet liget és Lehel utca alatt húzódó zárt szakaszon keresztül a Tapolca patak nyílt medrébe vezeti a csapadékvizet. A beruházással összesen 910 méterrel nő a város csapadékvíz-védelmi létesítményeinek hossza.

Forrás: veol.hu, Polgár Bettina