Pályázatok az agrár- és élelmiszer-gazdaságban

Fotó: Shutterstock

A balatonfüredi Polgári Kisgazdák áttekintették az agrár- és élelmiszer-ágazat most látható pályázati lehetőségeit. Ezeket összegyűjtve az alábbiakban összegezték.

Minden pályázat beadása előtt célszerű az agrárkamarai tanácsadó, illetve a területileg illetékes falugazdász véleményének a megkérése, különösen az adminisztratív teendők zavartalan lebonyolítása érdekében.

A jelenlegi kínálat:

Kertészet és ültetvény

Az új kertészeti és ültetvénytelepítési pályázat célja a versenyképes kertészeti és gyógynövény-ültetvények létrehozásának támogatása a gépbeszerzések és a modern technológiai megoldások megvalósításával. Akár 500 millió forintos támogatás is elnyerhető. A felhívás egyelőre társadalmi egyeztetésen van, a tervek szerint 2021. május 24-től lehet beadni a támogatási kérelmeket.

Állattartó telepek

Sertés és a baromfitartók számára:2021. április 26-tól ismételten megnyílik az állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítésére kiírt pályázat. A keretösszeg: 4 milliárd forint, ami az eredetileg tervezett összeg duplája!

Elindult az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázati felhívás társadalmi egyeztetése. A vissza nem térítendő támogatás összege akár 100 millió forint is lehet, a tervek szerint 2021. május 12-től lehet beadni a kérelmeket.

Szőlészet és borászat

Közzétették a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásokról szóló szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2020/2021 borpiaci évben benyújtandó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit: a kifizetési kérelmet a 2020/2021 borpiaci évben 2021. április 1. és 2021. július 1. között kell benyújtani. – Megjelent a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a 2021. évi támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről szóló közlemény: a támogatási kérelmet a szőlőtermelőnek és az igénylésre felhatalmazott termelői szervezetek az idei évben 2021. március 1. és 2021. március 31. között kell benyújtania.

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatása: az Agrárminisztérium korábbi évekhez hasonlóan idén is vissza nem térítendő támogatást nyújt a szőlőültetvények megvédéséhez. A 240 millió forint éves keretösszegű támogatás március 1. és március 31. között kérelmezhető.

Öntözésfejlesztés

Az öntözési közösségek támogatása az öntözési közösségek létrejöttét ösztönzi, annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan szervezzék. Az első beadási időszak március 8-tól március 22-ig tart.

Az együttműködéshez kapcsolódóan az öntözési közösség, valamint annak tagjai beruházási projektet is indíthatnak a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése művelet alapján, „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című, VP2-4.1.4-16. kódszámú felhívás keretében. A következő beadási szakaszhatár: 2021. április 6.

Vállalkozás fejlesztés

Tervezés alatt van és hamarosan megjelenik az új költségvetési időszak egyik első felhívása a VINNOP-1.2.1.-21: „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti termelési kihívásaihoz való alkalmazkodását segítő fejlesztési támogatása” című pályázati konstrukció. A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára. Nyújtson segítséget a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, alkalmazások bevezetésében.

Kutyatenyésztés támogatása

Egy tavaly év végén megjelent rendelet alapján a magyar ebfajták tenyésztői 2021. január 1-től nyújthatnak be kedvezményes szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmeket ahhoz a tenyésztő szervezethez, amelynél a tagsági jog-viszonyuk fennáll.

Falusi civil szervezetek

  1. április 7-től lehet beadni pályázatokat a Falusi civil alap pályázati felhívásra. A támogatás felhasználható ingatlanvásárlásra, gépjármű- és eszközbeszerzése, programok szervezésére (például: Győrasszonyfán). Egy pályázó 5-6 millió forintos projekteket valósíthat meg. Részletek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján található.

Élelmiszeripar

A GINOP-1.2.12-21 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása című pályázati felhívás, beadási határideje eredetileg március 30. volt, de ideiglenesen szünetel a beadás lehetősége.

Mezőgazdasági kisüzemek

A kistermelők tevékenységét pályázati forrás segíti, melynek következő beadási időszaka 2021. április 6-án kezdődik, további részleteket a palyazat.gov.hu lapon lehet olvasni.

Veszélyeztetett mezőgazdasági növényfajták megőrzésének a támogatása

  1. március 1-től április 2-ig lehet benyújtani a kérelmeket.

Nitrát adatszolgáltatás

Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik minden nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint az egy háztartás igényét meghaladó mértékű állattartó gazdaságokra.

.A nitrát adatszolgáltatási időszak minden évben január 1-től március 31-ig tart. Az adatszolgáltatást a Nébih oldalán lehet megtenni.

További pályázati kilátások

Horgász-szervezeti támogatások

A jövőben évente 1 milliárd forintot meghaladó pályázati-, illetve normatív alapú horgász-szervezeti támogatások lesznek elérhetőek.

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Hamarosan várható a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 30 milliárd Ft-os kerettel. A külterületi úthálózat fejlesztése jelentősen javítja a vidéki lakosság életkörülményeit, hozzájárul a mindennapi szükségletek kielégítéséhez, amelyek lehetnek szociális, egészségügyi igények, valamint természetesen a munkahelyeket is könnyebben el lehet érni a fejlesztést követően.

Terménytárolók, szárítók, tisztítók és

vetőmag előállító üzemek fejlesztése

 

A 2021. május hónapban pedig megjelenik a széles körben régóta várt „Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag előállító üzemek fejlesztésecímű felhívás szintén mintegy 30 milliárd Ft-os kerettel.

(Forrás: agroinform.hu)

 

Az összegyűjtött pályázati lehetőségeket egységes szerkezetű

dokumentumba szerkesztette:

Dr. Paál Sándor c. egyetemi docens,

a KPE Balatonfüredi Csoportjának tagja.

(drpaalsandor133@gmail.com)