Óvodásokért aggódnak a baloldalon

Csallóköz-csütörtökön a felújított magyar tannyelvű óvoda ünnepélyes átadása. - A kép forrása: ma7.sk

Az elmúlt időszakban számtalan és nagyon fontos jogszabályalkotásra került sor, az alaptörvény módosításán keresztül korábbi törvények újra alkotását és új törvények elfogadását tartotta szükségesnek a 2018. áprilisában megválasztott országgyűlés.

Mindezek közül számos olyan akadt, mely a baloldali-liberális ellenzék oldalán nagy felháborodást váltott ki és megpróbálták elérni azt is, hogy nemzetközi szinten is foglalkozzanak egyes témákkal.

Magam is csodálkozom azon, hogy mindezek mellett számos „jogvédőnek” volt ereje és ideje időt szánni a 2018. júliusában megjelent 137/2018-as kormányrendeletre, mely az óvodai nevelés alapprogramját részben módosította.

Az ő szemükben „vörös posztóként” értelmezhető az az előírás, hogy „az óvoda segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja”.

Az talán még rémesebb számukra, hogy a magyar gyermek költészet, a népi, dajkai hagyományok, a mindezeket felelevenítő mondókák, rigmusok a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei és meséi is helyet kapnak a három-hét éves gyermekek nevelésében.

Az pedig már valóban csupán „hab a tortán”, hogy a szülőföld, a hazai táj, a helyi hagyományok, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és tárgyi kultúra értékeit is megismerhetik a kisgyermekek.

A szűkebb és tágabb környezetünket nézve tudhatjuk, hogy számos országban régóta és következetesen külön hangsúlyt fordítanak a mindenkori hazafias nevelésre és ez mostanáig nem váltotta ki a baloldali és liberális körök bírálatát.

A csupán néhány oldalas kormányrendelet elolvasása után megítélésem szerint minden Polgári Kisgazda megnyugvással gondolhat arra, hogy a családok évében a legkisebbek nemzeti érzelmű nevelésének előmozdítását is szükségesnek tartja a kormányzat.