Őszi mezőgazdasági adminisztráció: sürgős teendők várnak ránk

Fotó: iropult.hu

A mezőgazdasági termelőknek adminisztrációs kötelezettséget is teljesíteniük kell, aminél nagyon fontos figyelni a határidők betartására. Azok elmulasztása ugyanis a támogatások megvonását, vagy csökkentését okozhatja, sőt, bírság kiszabását is eredményezheti. Ezek elkerülése érdekében összegyűjtöttük az agráradminisztráció ősszel aktuálissá váló fontos dátumait, és a betartandó határidőket.

Az ökológiai jelentőségű területeket érintő határidők

A zöldítés keretében az EFA évelő nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területek esetében a termesztési időszak vége szeptember 30. napja. Eddig az időpontig az évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén – írta az Agro Napló összeállítása az agrár adminisztráció témájában.

Az ökológiai jelentőségű másodvetést választó termelőknek a másodvetések megtörténtét 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, majd az esetleges beforgatást vagy betakarítást 15 napon belül külön is be kell jelenteni. A bejelentésre és a fenntartási időszakra előírt határidők a hagyományos és a zöldtrágyázás céljára vetett másodvetésekre is vonatkoznak.

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásokhoz kapcsolódó határidők

A termelőknek fenn kell tartaniuk a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után őszi kultúra vetésével, másodvetésű takarónövény ter­mesztésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével. Lehetséges ez még továbbá legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával. Kivétel a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esete, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett.

MKR: a komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó határidő

A kárenyhítési év esetében az aszály miatti károk legkésőbb 2019. szeptember 30-ig jelenthetők be, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása tárgyév november 1–30. között lehetséges.

Natura 2000 gyepterületeken gazdálkodókra vonatkozó határidők

Natura 2000 gyepterületen az október 31. és következő év április 23. napja között történő legeltetéshez a területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyző engedélye szükséges.

VP AKG és VP Öko támogatásban résztvevőkre vonatkozó határidők

Az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) bizonyos célcsoportjaiban és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO) intézkedések előírásai szerint a következő évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 30-ig el kell készíteni. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30. napját követően történik, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követő 30 napon belül szükséges elkészíteni.

Adminisztráció az állattartással kapcsolatban:

A termeléshez kötött EU-s és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás birtokon tartási kötelezettsége a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosítószámának bejelentésére irányadó határidő:

  • legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
  • a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.

A baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás kifizetési kérelmeinek benyújtására a jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezők a II. tárgynegyedévre (II. tárgynegyedév: július 16.–október 15.) vonatkozó kifizetést október 30. napjáig nyújthatják be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatás iránti kifizetési kérelmet a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

Forrás: magro.hu