Összefog a gyógynövény ágazat, többet termesztenének, csökkentenék az áfát

A kép forrása: azuton.hu

Újjáalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gyógynövény alosztálya. A célkitűzés a termesztett gyógynövények arányának növelése a gyűjtöttekkel szemben. Ezen kívül átfogó képzésekkel is támogatják a gyógynövény ágazat fejlődését. Az alosztály a Gyógynövény Szövetség és Terméktanáccsal szorosabb kapcsolatot ápol a jövőben.

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti Osztályának Gyógynövény alosztálya együttes tanácskozást tartott. A működést érintő ügyek tárgyalásán kívül a kamara gyógynövény alosztályának újraalakulása, valamint az iparág legfontosabb feladatainak megvitatása volt napirenden. Az ülésen szinte a teljes magyar gyógynövény iparág jelen volt. Gyűjtők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatás-fejlesztéssel foglalkozók vettek részt az eseményen. A gyógynövény ágazat fejlődését a szakma szereplőinek szorosabb összefogása szolgálja. Dr. Mártonffy Béla, a Kamara Országos Kertészeti Osztályának az elnöke elmondta, hogy fontos a köztestületi és érdekképviseleti munka összehangolása. Czirbus Zoltán, a Kamara gyógynövény alosztályának és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnöke ezt azzal egészítette ki, hogy a szakmai együttműködés alapja a Kamara és a Szövetség 2014-ben megkötött stratégiai megállapodás. Az elmúlt négy évben a magyar gyógynövény ágazat újraszervezése megtörtént. Az ágazat korábban főleg a vadon termő gyógynövények gyűjtését végezte. Jelenleg is a gyógynövény-kibocsátás mintegy 65 százalékát a gyűjtés adja, ez hosszú távon nem tartható. A ciklus végére ennek az aránynak a megváltoztatása indokolt. Azt szeretnék elérni, hogy a hazai piacon túlsúlyban legyen a termesztett gyógynövény. A hatékony termesztés eléréséhez hosszú távú faj- illetve fajták szerinti termesztésre van szükség, ami kiterjed a nemesítésre, a szaporítóanyag-beszerzésre, az elsődleges feldolgozási technológiára, a szárító gépekre, illetve a növényvédelem fejlesztésére. A hosszú távú célok között szerepel még a gyógytermékek jelenlegi 27 százalékos áfa-kulcsának csökkentése, valamint az agrár-és élelmiszergazdasági pályázati rendszerbe történő belépés. (Forrás: magro.hu)

A kistelepüléseken élő emberek továbbra is igényt tartanak a gyógynövény-gyűjtés lehetőségére, mivel ezzel is a megélhetésüket tudják elősegíteni. (KPE)