Örökké módosul: újra az ingatlan-nyilvántartásról

Forrás: Depositphotos

A benyújtott törvényjavaslat az ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti  törvények részleges módosítását tartalmazza. Célja az „E-ingatlan-nyilvántartás” című projekttel  összefüggésben a szükséges módosítások átvezetése.

Az illetékekről szóló törvény módosítása során teljes személyes költségmentességben fognak részesülni az elektronikusan szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése során:

– a  Magyar Állam, a költségvetési szerv

– az egyházi jogi személy.

A miniszter kap majd felhatalmazást, hogy rendeletben állapítsa meg az ingatlan-nyilvántartási eljárás szolgáltatási díját.

Az ingatlan.- nyilvántartási térképi adatbázisból a jövőben kizárólag hitelesített másolat  szolgáltatható.

Állani alapadatot az ingatlanügyi hatóság,a kormányhivatal, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv és a  honvédelmi térképészeti  szerv szolgáltat. Az illetékes szervek egymásnak ingyenesen szolgáltatnak adatokat.

Részletes szabályozást kap az állami alapadat jogosulatlan használata,és ilyen esetben bírságot kell fizetni.

Felhatalmazzák a kormányt, hogy szabályozza a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások szabályait az adatszolgáltatás szabályaival együtt, részletszabályokra a minisztereket hatalmazzák fel rendelet kiadására.

Az ingatlanra vonatkozó jogok, tények, bejegyzése iránti eljárás felfüggeszthetőségének szabályai módosulnak, pontosulnak,

Hét pontban sorolják fel, hogy a bíróság mely esetekben rendelheti el előzetesen végrehajtható végzéssel  per megindítása tényének  bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.

Büntető ügyekben a polgári jogi igény bejelentésekor a bíróság hivatalból hoz döntést a bejegyzésről.

A perfeljegyzés alapjául szolgáló végzés ellen külön fellebbezésnek van helye!

Polgári,büntető és közigazgatási perekben is mód van az ingatlanra vonatkozó eljárások felfüggesztésére a feltételek fennállta esetén..

Külföldi közjegyző az elhunyt magyar állampolgár adatai alapján lekérdezhet ingatlanra vonatkozó adatokat, mert az az érdek,hogy ne maradjon rendezetlenül egyetlen ingatlan sorsa sem.

Tizenegy pontban sorolják fel, amikor tárgyánál fogva díjmentes a tulajdoni lap lekérdezése. Kiemelném a hagyatéki eljárást, az öntözési beruházást,az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, a vissza nem térítendő állami támogatás igénylését.

A törvény mostantól 2024. október 1-ig lép hatályba több részletben.

Amióta csak létezik telekkönyv, ingatlan-nyilvántartás, az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat a Polgári Kisgazdák mindig kiemelt figyelemmel  kisérték és kísérik,.az ésszerű változásokat – mint most is – örömmel fogadják!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő