ORBÁN VIKTOR: TISZA ISTVÁN A TELJES MAGYAR NEMZET ÉRDEKÉT TARTOTTA SZEM ELŐTT

lehetvelem.blog.hu

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke – A kép forrása: kpe.hu

Bátran, ahogy éltem, akarok meghalni – idézte Tisza Istvánnak az ellene elkövetett merénylet előtt mondott szavait a megemlékezésen Orbán Viktor miniszterelnök.

Ma száz éve, hogy a dualizmus korának legendás politikusa mártírhalált halt. Ami tudható, hogy az életét kioltó lövések az egész nemzetet megsebezték, halála úgy rázta meg Magyarországot, ahogyan Zrínyi Miklósé és Széchenyi Istváné – emelte ki a kormányfő. Tisza – folytatta – nem olyan ember volt, aki megijed a ráemelt pisztolycsövektől, számos alkalommal nézett farkasszemet a halállal. Tudta, hogy halál elveheti az ember életét, de becsületét nem. Tudta és büszke volt arra, hogy ott lesz azon magasok sorában, akik életüket áldozták Magyarországért. A miniszterelnök beszédében azt mondta: Tisza István értette a mondást: a nemesség kötelez. Tudta, hogy ez a kötelezettség azonnal megszületik, amint az ember felismeri küldetését, a gondviselés által kijelölt sorsot. Felismeri a sorsot, amit egy tősgyökeres magyar családnak magára kell vállalnia. Már fiatalként is készült a feladatra, elismerést és érvényesülést akart biztosítani a haza számára. A háborús összeomlás, a vörös terroristák pusztítása és Trianon után ezek az építőkövek jelentették azt a fundamentumot, amire a nagy államférfiak építkezni tudtak – mondta a miniszterelnök. Mint kiemelte, ezek az építőkövek, amelyeket Tisza rakott le, egy évszázad után is itt vannak. Tisza István vállalta sorsát, a mai kor embere alig érti már ezt. Így diktált becsülete, ezt az utat jelölte ki neveltetése, hite és a református közéleti hagyomány, amely Bethlen Gáborral kezdődött. Nem bújt mások mögé, nem menekült külföldre és nem árult el senkit, tette, amit az adott helyzetben tennie kellett – sorolta Orbán Viktor, aki szerint Tiszából erő és vasakarat áradt, kézfogása szerződést jelentett – az egyenes és nyílt sisakos küzdelem híve volt mindvégig. Az őszi rózsás puccsal hatalomra jutott ellenfelei Tisza Istvánnak még a halálával sem tudtak mit kezdeni. Még a síron túlról is föléjük nőtt. A szocialista operett köztársaság vezérei és csatlósai úgy voltak vele, mint a régi Magyarországgal: gyűlölték, mert büszke volt és erős – fogalmazott a miniszterelnök. Kiemelte: Sem Tisza István, sem Magyarország nem akart olyanná válni, mint amilyennek a vörös gróf és kompániája szerették volna látni. Károlyiék a hatalmat akarták, de nem tudtak felemelkedni a magyar néphez, ezért csak az ellenségeinkben és az anarchiában reménykedhettek. „A szalonhuszárok és ostoba álmodozók nem tudták vagy nem akarták belátni, hiába hajbókolnak az antant vezetői előtt, az áradat Budapestig, az ő küszöbükig is elér majd. Nem értették: ha nincs legény a gáton, sőt eszement módon a gátat is önként elbontjuk, az áradat mindent elsodor” – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Tisza István azonban jól ismerte a tétek nagyságát, ezért akarta a háborút, de tudta azt is, hogy a magyar akarata ellenére kitört háborút nem szabad elveszítenünk. Igaza volt: a háború végül a pusztulás szélére sodorta Magyarországot és elszakította tőlünk sok millió magyar testvérünket. Tisza István ízig-vérig nemzeti politikus volt. Nem osztályok, úri klikkek és ideológiák, hanem a teljes magyar nemzet érekét tartotta szem előtt – emelte ki Orbán. Kifejtette: még ma is nehéz megérteni, hogy 1914 nyarán, Európa miért szorította saját halántékához, és ha már oda szorította, miért sütötte el a pisztolyt. Ismerjük a bevett magyarázatokat: a bűnbakkeresést és az összeesküvés-elméleteket. A miniszterelnök szerint minél többet ismerünk meg a tényekből, úgy tűnik, az egész úgy indult, hogy hoztak egy rossz döntést Bécsben, majd Berlinben, Szentpéterváron, Párizsban és végül Londonban is. Ez a sok rossz döntés végül összetevődött és egy Európát felőrlő katasztrófává vált.

A kép forrása: közterkep.hu

Mi, magyarok nem voltunk abban a helyzetben, hogy a sok rossz döntés árnyékában egy jó döntést tudjunk hozni – emelte ki a miniszterelnök, majd hozzáfűzte: nem voltunk szuverének, egy multi etnikus birodalomhoz, egy zuhanásnak induló sziklához voltunk láncolva. Ez a szikla négy év múlva földet ért és ripityára tört. Velünk együtt kivérzett Európa is – hangsúlyozta a miniszterelnök. A nagy háborút nem a központi hatalmak, hanem egész Európa veszítette el – emelte ki Orbán. Elmondta: a háborúra ráment Európa politikai, gazdasági és kulturális világbefolyása is. Semmivé foszlott, sebezhetetlenségének mítosza és morális tartása is. A színfalak mögött pedig már készülődtek a barna és vörös inges diktatúrák – emlékeztetett. A nemzetközi politika már csak olyan, hogy pisztoly mindig akad – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: olyanok is vannak mindig, akik ész nélkül kapkodnak utána. Ma, a világpolitika átrendeződésének éveit éljük, lépést vált a modern technológia, hódítanak az önveszélyes és önfeladó eszmék, nincs hiány a másnapi címoldal horizontján gondolkodó európai vezetőkből sem – hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: ma is ésszel kell lennünk, mert az egész hazánk rámehet, ha kiengedjük kezünkből a sorsunk irányítását. Nem kerülhetünk olyan sodrásba, mint 1914-ben. Ma van szuverenitásunk és saját utunk, erős gazdaságunk és határokon átívelő nemzeti összetartozásunk. Vannak erős, velünk egyet értő és bátran kiálló szövetségeseink, amit becsülni kell és az egész magyar nemzet javára használni kell – mondta a miniszterelnök. Beszédét úgy zárta: büszkének kell lennünk arra, hogy az erős, magáért kiállni képes ország, amit Tisza István politikai pályafutása során céljának tartott, ma valósággá válhatott. Ez a mai Magyarország, ezzel fejet hajthatunk Magyarország mártír miniszterelnöke előtt. (Forrás: hírado.hu)