Önálló államtitkárság felel a víziközmű ágazat megerősítésért

Fotó pixabay.com

Hazánkban – még európai mércével mérve is – kivételesen jó az ivóvíz ellátás.  A közműves ivóvíz-szolgáltatás a teljes lakosság számára jó minőségben elérhető, szennyvíztisztításra a háztartások 83 százaléka képes országosan, míg a városokban 90 százalék fölötti az arány.

Az utóbbi években azonban – többek között a foglalkoztatási helyzet, a vezetékek műszaki állapota, az orosz-ukrán háború folytán megnövekedett  energiarák miatt – sok víziközmű-cég igen nehéz helyzetbe került.

A kormány ezért a közműszolgáltatások színvonalának emelése, az ágazat köztulajdonú vállalatai működőképességének biztosítása, a nemzeti vízkincs védelme és hatékony hasznosítása érdekében az Energiaügyi Minisztériumban önálló államtitkárság hozott létre idén februárban, V. Németh Zsolt vezetésével.

A Polgári Kisgazdák egyetértenek a kormány álláspontjával abban, hogy a  víziközmű szolgáltatások megbízhatósága és fenntarthatósága hosszabb távon is alapvetően befolyásolja a magyar emberek életminőségét, valamint hogy az új szervezeti egység kiemelt feladata a víziközmű-szolgáltatások szabályozása és felügyelete, és az ágazatban jelentős szereppel bíró önkormányzatokkal való együttműködés.

(kpe)