Növényvédő szerek kezelése: fontos részletek a kölcsönös megfeleltetés hibáiról

A kép forrása: agroinform.hu

Egyes támogatások teljes körű kifizethetőségének feltétele a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásrendszere, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK). A NAK a 10-es, azaz a növényvédő szerek kezelésére vonatkozó követelményeket és a MÁK által jelzett gyakori hibákat ismertette.

A követelmények célja a növényvédelemmel kapcsolatos eseti kockázatok kiküszöbölése, megelőzése, illetve a növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásának ösztönzése. A növényvédő szerek kezelésével kapcsolatos hibalehetőségeket vették számba. Az ellenőrzések során vizsgálják, hogy a gazdálkodó területén történt-e növényvédőszer-kijuttatás. A KM-ellenőrzés szempontjából az eredeti csomagolásban bontatlan tárolás és birtoklás önmagában nem minősül felhasználásnak. Amennyiben igen, akkor az ellenőrzés arra irányul, hogy a felhasznált növényvédő szerek rendelkeznek-e megfelelő engedéllyel, a növényvédő szert a címkéjén, és/vagy a használati utasításában foglaltaknak megfelelően használták-e fel. Továbbá arra, hogy a kijuttatásra alkalmazott gépek megfelelő műszaki állapotban vannak-e – írta a NAK.

A legfontosabb tanácsok

 • A gazdálkodási napló vagy a permetezési napló naprakész vezetése a növényvédő szer felhasználására. Az értékesítési célra szánt növény előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről permetezési naplót kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni. Fontos, hogy a felhasználásához szükséges végzettség igazolt legyen. Ahol szükséges, ott legyen nyilvántartás a növényvédő szerekről.
 • Növényvédő szerek raktárkészletéről forgalmi kategóriájának megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni.
 • A növényvédő szereket elkülönített raktárban vagy szekrényben kell tárolni, amelyeket jól látható felirattal, és előírt jelölésekkel kell ellátni.
 • Növényvédő szert más célra szolgáló csomagolóeszközbe (például élelmiszer, gyógyszer, kozmetikum, takarmány) tölteni és csomagolni tilos. Az átcsomagolt növényvédő szer csomagolóeszközén fel kell tüntetni a növényvédő szer nevét, engedélyokiratának számát, hatóanyagát, veszélyességi osztályba sorolását, forgalmi kategóriáját, az átcsomagolás időpontját és a felhasználhatósági időt.
 • A növényvédő szer kijuttatásra alkalmazott gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük. Ezért a növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során pedig időszakos műszaki felülvizsgálatnak kell alávetni.

Gyakran előforduló hibák a növényvédő szerek kezelése kapcsán:

 • A raktár ajtaján nincs jól láthatóan feltüntetve, hogy „Méregraktár” vagy „Növényvédőszer-raktár” és „Idegeneknek belépni tilos”.
 • A gazdálkodó birtokában vannak olyan növényvédő szerek, amelyek nem szerepelnek a gazdálkodó nyilvántartásában.
 • A permetezési napló nem naprakész.
 • A növényvédő szer használata túl alacsony vagy túl magas dózisban történik.
 • A kultúrában nem engedélyezett szer használata, azoknál a kultúráknál, ahol nagyon korlátozott a felhasználható szerek köre.

További feltételek és szabályok

 • Amennyiben a gazdálkodó a növényvédelmi tevékenységet kizárólag szolgáltatásként veszi igénybe, úgy a növényvédő szerek tárolása, alkalmazott gépekre vonatkozó követelményeket nem ellenőrzik. Ilyen esetben csak a szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumot tekintik át (keret-megállapodás, nyilatkozat).
 • Növényvédelmi szolgáltatást csak az nyújthat, aki a felhasznált növényvédő szer forgalmazási kategóriájának megfelelő engedéllyel (fehér vagy zöld könyvvel), valamint növényorvosi kamarai tagsággal és pecséttel rendelkezik.
 • A III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer felhasználásával járó szolgáltatást csak az végezhet, aki rendelkezik II. vagy I. forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel.

További részleteket a NAK kézikönyvében lehet olvasni.

Forrás: magro.hu